EASTSLOVAK FOLKLORE ASSOCIATION;

OSTSLOWAKISCHE GEMEINSCHAFT FÜR FOLKLORE

 

 

Východoslovenské folklórne združenie

           

Priekopa 15

 

060 01 KEŽMAROK

 

tel.: 0918 433 355,  0905 398 092, 052/77 22 466

vsfzpp@azet.sk

 

 

IČO: 00594504

DIČ: 2021157259

VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200

 

 IBAN: SK86 0200 0000 0000 1483 1542
FUS-logo.jpg

Východoslovenské folklórne združenie je jedným z členov Folklórnej únie na Slovensku, ktorej  úlohou je  uchovávať, ochraňovať a rozvíjať duchovné a materiálne prejavy tradičnej a ľudovej kultúry Slovenska na podujatiach doma a v zahraničí. Zároveň chce chrániť záujmy detí, mládeže i dospelých pri tejto činnosti spojenou s deklaráciou UNESCO a IOV.  
WEBPlagát Antológia-2016.JPG
ANTOLÓGIA FOLKLÓRU 2016
 
Vážení priatelia,
 
       Východoslovenské folklórne združenie viac-menej v pravidelných cykloch usporiada jedno z najzaujímavejších podujatí folklórneho hnutia na Slovensku - ANTOLÓGIU FOLKLÓRU, ktorá sa teší mimoriadne veľkej obľube.  Za doterajších 14 ročníkov boli odprezentované témy: Chorovody, dievčenské a ženské tance - Mužské tance - Párové tance čardášového typu - Párové tance krútivé, polkové a s nimi spojené tance - Svadobné zvyky a obyčaje - Pastierska kultúra - Masky v ľudovej kultúre - Tance Rusínov - Ukrajincov na Slovensku, Zvyky, obyčaje, tance a hudobné nástroje pastierskej (valaskej) kultúry a pred dvoma rokmi posledná téma  Párové tance čardášového typu - krucena a čardaš a Polky a polkové tance.
     Cieľom Antológie je zmapovanie existujúcich, hlavne tanečných, ale aj zvykoslovných prejavov, porovnanie autentických podôb s ich štylizáciou - ako ich interpretujú folklórne skupiny (ako vzory) a ako ich spracovali folklórne súbory a detské folklórne súbory.
     Chronologicky a v obmenách sa vraciame k niektorým témam, ale vzhľadom na ot , že sme veľmi úspešne odprezentovali tému národnostnej menšiny Rusínov – Ukrajincov v roku 2016 chceme  uviesť tému:
Tance Maďarov na Slovensku
v termíne 19. – 20. Novembra 2016
v Kechneci.
 
     Priloženou návratkou sa obraciame na Vás s požiadavkou o zaslanie ponuky vystúpenia Vášho kolektívu s programovým číslom (číslami) na uvedenú tému. Vzhľadom na krátkosť času nám návratku pošlite najneskôr do 30. septembra 2016 na adresu pripravovateľa programu :
Ing. Ladislav Bačinský, Južná trieda 23, 040 01 Košice, e-mail: vsfolk@gmail.com,
prípadne Východoslovenské folklórne združenie, Priekopa 15, 060 01 Kežmarok
 e-mailom na: vsfzpp@azet.sk, osvetapp@stonline.sk
     O definitívnom  výbere Vás budeme včas informovať.
    
     S pozdravom
 
 
                                                                                                                   Juraj Švedlár
                                                                                                                 predseda VSFZ
DSC09815.JPG
DSC09820-Obed.JPG
DSC09821.JPG
DSC09823.JPG
DSC09825.JPG
DSC09831.JPG
DSC09832-DVD.JPG
DSC09837.JPG
DSC09840.JPG
DSC09843.JPG
DSC09846.JPG
DSC09847.JPG
DSC09848.JPG
DSC09851.JPG
DSC09853.JPG
DSC09854.JPG
DSC09861.JPG
DSC09862.JPG
DSC09864.JPG
DSC09868-Faboto.JPG
DSC09869.JPG
DSC09871.JPG
DSC09875.JPG
DSC09876.JPG
DSC09880.JPG
DSC09885-Rozmaringsarj.JPG
DSC09886.JPG
DSC09887.JPG
DSC09888.JPG
DSC09889.JPG
DSC09890.JPG
DSC09891.JPG
DSC09892.JPG
DSC09893.JPG
DSC09895.JPG
DSC09896.JPG
DSC09897-Kincskereso.JPG
DSC09898.JPG
DSC09903.JPG
DSC09904.JPG
DSC09905.JPG
DSC09906.JPG
DSC09907.JPG
DSC09908.JPG
DSC09912.JPG
DSC09913.JPG
DSC09914.JPG
DSC09916.JPG
DSC09919.JPG
DSC09923-Omladina.JPG
DSC09926.JPG
DSC09927.JPG
DSC09928.JPG
DSC09929.JPG
DSC09932.JPG
DSC09936-Dosp. Borostyan.JPG
DSC09938.JPG
DSC09940.JPG
DSC09946.JPG
DSC09947.JPG
DSC09948.JPG
DSC09949.JPG
DSC09954.JPG
DSC09955.JPG
DSC09956.JPG
DSC09957.JPG
DSC09958.JPG
DSC09959.JPG
DSC09960.JPG
DSC09962-Farkašovci.JPG
DSC09965.JPG
DSC09971-Omladina.JPG
DSC09973.JPG
DSC09975.JPG
DSC09976.JPG
DSC09977.JPG
DSC09979.JPG
DSC09980.JPG
DSC09983.JPG
DSC09985.JPG
DSC09986-moderátori.JPG
DSC09990.JPG
DSC09994.JPG
DSC09998.JPG
DSC00004.JPG
DSC00005-Komocsa.JPG
DSC00010.JPG
DSC00011.JPG
DSC00012.JPG
DSC00013-Hornád.JPG
DSC00015.JPG
DSC00018.JPG
DSC00021.JPG
DSC00023.JPG
DSC00028.JPG
DSC00031.JPG
DSC00035.JPG
DSC00036.JPG
DSC00037-Mládež Borostyan.JPG
DSC00038.JPG
DSC00039.JPG
DSC00040.JPG
DSC00042.JPG
DSC00043.JPG
DSC00045.JPG
DSC00046.JPG
DSC00049.JPG
DSC00050.JPG
DSC00051.JPG
DSC00053.JPG
DSC00054.JPG
DSC00058.JPG
DSC00059.JPG
DSC00060.JPG
DSC00061.JPG
DSC00062.JPG
DSC00066.JPG
DSC00069.JPG
20161120_175643.jpg
20161120_175656.jpg
20161120_175932.jpg
20161120_180001.jpg
Copyright 2009–2018 © VSFZ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one