EASTSLOVAK FOLKLORE ASSOCIATION;

OSTSLOWAKISCHE GEMEINSCHAFT FÜR FOLKLORE

 

 

Východoslovenské folklórne združenie

           

Priekopa 15

 

060 01 KEŽMAROK

 

tel.: 0918 433 355,  0905 398 092, 052/77 22 466

vsfzpp@azet.sk

 

 

IČO: 00594504

DIČ: 2021157259

VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200

 

 IBAN: SK86 0200 0000 0000 1483 1542
FUS-logo.jpg

Východoslovenské folklórne združenie je jedným z členov Folklórnej únie na Slovensku, ktorej  úlohou je  uchovávať, ochraňovať a rozvíjať duchovné a materiálne prejavy tradičnej a ľudovej kultúry Slovenska na podujatiach doma a v zahraničí. Zároveň chce chrániť záujmy detí, mládeže i dospelých pri tejto činnosti spojenou s deklaráciou UNESCO a IOV.  
      Aktivity Východoslovenského folklórneho združenia majú svoju históriu. Veď od roku 1990 prináša folklórne združenie  svojim členom i verejnosti pomoc, podujatia, festivaly na udržiavanie a rozširovanie folklórneho hnutia na Slovensku, ale aj prezentáciu slovenského folklóru v zahraničí. 
Podujatia je možné rozdeliť na: jednorázové a tradičné. 

Jednorázové - čiastkové pomohli jednotlivcom i folklórnym skupinám pri rozširovaní ich činností, pričom ich pomohli zabehnúť a ukazali smer ďalšieho fungovania. Boli potrebné pre danú dobu, aby sa udržiavalo, tradovalo, uchovávalo a zveľaďovalo. Zároveň boli potrebné pre činnosť združenia i jeho rozkvet.

Tradičné - väčšinou festivalové podujatia sú zamerané na konfrontáciu, stretávanie a prezentáciu. Majú svoju históriu o čom svädčí množstvo ročníkov i účastníkov a programov, ktoré sú potrebné na prezentáciu ľudového umenia.   

Medzi stálice, ktoré sa rokmi uchovali patria tieto festivaly a podujatia:

  • Keď raz budem veľký - festival detských účastníkov - detských radostí

  • MF DFS KB / IF ChFE CD - Medzinárodný festival detských folklórnych súborov

  • Veniec krásy vekmi uvitý - festival dedinskej kultúry

  • Bakšayová kapsa - festival senior kolektívov

  • Zálesanka - stretnutia individuálnych členov združenia

  • Antológia folklóru - jedinečné podujatie zamerané na porovnávanie stavu ľudovej kultúry v priebehu rokov


 

   Zaplatením členského poplatku je možné získať zľavy na vstupnom na mnohých  podujatiach folklórneho charakteru. Dôležité však je, mať pri sebe členský preukaz s vlepenou členskou známkou na príslušný rok a preukázať sa ním pri vstupe na podujatie.

Napr.:

v  Zamagurské folklórne slávnosti, Červený Kláštor

v  FF Východná

v  Slávnosti Rusínov - Ukrajincov, Svidník

v  EĽRO, Kežmarok

Copyright 2009–2022 © VSFZ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one