EASTSLOVAK FOLKLORE ASSOCIATION;

OSTSLOWAKISCHE GEMEINSCHAFT FÜR FOLKLORE

 

 

Východoslovenské folklórne združenie

           

Priekopa 15

 

060 01 KEŽMAROK

 

tel.: 0918 433 355,  0905 398 092, 052/77 22 466

vsfzpp@azet.sk

 

 

IČO: 00594504

DIČ: 2021157259

VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200

 

 IBAN: SK86 0200 0000 0000 1483 1542
FUS-logo.jpg

Východoslovenské folklórne združenie je jedným z členov Folklórnej únie na Slovensku, ktorej  úlohou je  uchovávať, ochraňovať a rozvíjať duchovné a materiálne prejavy tradičnej a ľudovej kultúry Slovenska na podujatiach doma a v zahraničí. Zároveň chce chrániť záujmy detí, mládeže i dospelých pri tejto činnosti spojenou s deklaráciou UNESCO a IOV.  
WEBPlagát Antológia-2016.JPG
ANTOLÓGIA FOLKLÓRU 2016
 
Vážení priatelia,
 
       Východoslovenské folklórne združenie viac-menej v pravidelných cykloch usporiada jedno z najzaujímavejších podujatí folklórneho hnutia na Slovensku - ANTOLÓGIU FOLKLÓRU, ktorá sa teší mimoriadne veľkej obľube.  Za doterajších 14 ročníkov boli odprezentované témy: Chorovody, dievčenské a ženské tance - Mužské tance - Párové tance čardášového typu - Párové tance krútivé, polkové a s nimi spojené tance - Svadobné zvyky a obyčaje - Pastierska kultúra - Masky v ľudovej kultúre - Tance Rusínov - Ukrajincov na Slovensku, Zvyky, obyčaje, tance a hudobné nástroje pastierskej (valaskej) kultúry a pred dvoma rokmi posledná téma  Párové tance čardášového typu - krucena a čardaš a Polky a polkové tance.
     Cieľom Antológie je zmapovanie existujúcich, hlavne tanečných, ale aj zvykoslovných prejavov, porovnanie autentických podôb s ich štylizáciou - ako ich interpretujú folklórne skupiny (ako vzory) a ako ich spracovali folklórne súbory a detské folklórne súbory.
     Chronologicky a v obmenách sa vraciame k niektorým témam, ale vzhľadom na ot , že sme veľmi úspešne odprezentovali tému národnostnej menšiny Rusínov – Ukrajincov v roku 2016 chceme  uviesť tému:
Tance Maďarov na Slovensku
v termíne 19. – 20. Novembra 2016
v Kechneci.
 
     Priloženou návratkou sa obraciame na Vás s požiadavkou o zaslanie ponuky vystúpenia Vášho kolektívu s programovým číslom (číslami) na uvedenú tému. Vzhľadom na krátkosť času nám návratku pošlite najneskôr do 30. septembra 2016 na adresu pripravovateľa programu :
Ing. Ladislav Bačinský, Južná trieda 23, 040 01 Košice, e-mail: vsfolk@gmail.com,
prípadne Východoslovenské folklórne združenie, Priekopa 15, 060 01 Kežmarok
 e-mailom na: vsfzpp@azet.sk, osvetapp@stonline.sk
     O definitívnom  výbere Vás budeme včas informovať.
    
     S pozdravom
 
 
                                                                                                                   Juraj Švedlár
                                                                                                                 predseda VSFZ
DSC09853.JPG
DSC09980.JPG
DSC09985.JPG
DSC09990.JPG
DSC00004.JPG
DSC00023.JPG
DSC00038.JPG
20161120_175932.jpg

   Zaplatením členského poplatku je možné získať zľavy na vstupnom na mnohých  podujatiach folklórneho charakteru. Dôležité však je, mať pri sebe členský preukaz s vlepenou členskou známkou na príslušný rok a preukázať sa ním pri vstupe na podujatie.

Napr.:

v  Zamagurské folklórne slávnosti, Červený Kláštor

v  FF Východná

v  Slávnosti Rusínov - Ukrajincov, Svidník

v  EĽRO, Kežmarok

Copyright 2009–2021 © VSFZ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one