EASTSLOVAK FOLKLORE ASSOCIATION;

OSTSLOWAKISCHE GEMEINSCHAFT FÜR FOLKLORE

 

 

Východoslovenské folklórne združenie

           

Priekopa 15

 

060 01 KEŽMAROK

 

tel.: 0918 433 355,  0905 398 092, 052/77 22 466

vsfzpp@azet.sk

 

 

IČO: 00594504

DIČ: 2021157259

VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200

 

 IBAN: SK86 0200 0000 0000 1483 1542
FUS-logo.jpg

Východoslovenské folklórne združenie je jedným z členov Folklórnej únie na Slovensku, ktorej  úlohou je  uchovávať, ochraňovať a rozvíjať duchovné a materiálne prejavy tradičnej a ľudovej kultúry Slovenska na podujatiach doma a v zahraničí. Zároveň chce chrániť záujmy detí, mládeže i dospelých pri tejto činnosti spojenou s deklaráciou UNESCO a IOV.  
ANTOLÓGIA FOLKLÓRU 2018
 
Vážení priatelia,
 
       Východoslovenské folklórne združenie viac-menej v pravidelných cykloch usporiada jedno z najzaujímavejších podujatí folklórneho hnutia na Slovensku - ANTOLÓGIU FOLKLÓRU, ktorá sa teší mimoriadne veľkej obľube.  Za doterajších 15 ročníkov boli odprezentované témy: Chorovody, dievčenské a ženské tance - Mužské tance - Párové tance čardášového typu - Párové tance krútivé, polkové a s nimi spojené tance - Svadobné zvyky a obyčaje - Pastierska kultúra - Masky v ľudovej kultúre - Tance Rusínov - Ukrajincov na Slovensku, Zvyky, obyčaje, tance a hudobné nástroje pastierskej (valaskej) kultúry a pred dvoma rokmi posledná téma  Tance Maďarov  na Slovensku.
     Cieľom Antológie je zmapovanie existujúcich, hlavne tanečných, ale aj zvykoslovných prejavov, porovnanie autentických podôb s ich štylizáciou - ako ich interpretujú folklórne skupiny (ako vzory) a ako ich spracovali folklórne súbory a detské folklórne súbory.
     Chronologicky a v obmenách sa vraciame k niektorým témam,   uviesť tému: SVADBY - svadobné zvyky a obyčaje na Spiši a u Goralov


v termíne 17 Novembra 2018 v DK Svit o 14,00, hod.
 
     Priloženou návratkou sa obraciame na Vás s požiadavkou o zaslanie ponuky vystúpenia Vášho kolektívu s programovým číslom (číslami) na uvedenú tému. Vzhľadom na krátkosť času nám návratku pošlite najneskôr do 30. septembra 2018 na adresu pripravovateľa programu : 
Ing. Ladislav Bačinský, Južná trieda 23, 040 01 Košice, e-mail: vsfolk@gmail.com,
prípadne Východoslovenské folklórne združenie, Priekopa 15, 060 01 Kežmarok
 e-mailom na: vsfzpp@azet.skosvetapp@stonline.sk
     O definitívnom  výbere Vás budeme včas informovať.
    
     S pozdravom
 
 
 Juraj Švedlár
 predseda VSFZ
WebPlagát AT18b.jpg
pixlr.jpg
pixlr_20181120193116096.jpg

   Zaplatením členského poplatku je možné získať zľavy na vstupnom na mnohých  podujatiach folklórneho charakteru. Dôležité však je, mať pri sebe členský preukaz s vlepenou členskou známkou na príslušný rok a preukázať sa ním pri vstupe na podujatie.

Napr.:

v  Zamagurské folklórne slávnosti, Červený Kláštor

v  FF Východná

v  Slávnosti Rusínov - Ukrajincov, Svidník

v  EĽRO, Kežmarok

Copyright 2009–2021 © VSFZ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one