EASTSLOVAK FOLKLORE ASSOCIATION;

OSTSLOWAKISCHE GEMEINSCHAFT FÜR FOLKLORE

 

 

Východoslovenské folklórne združenie

           

Priekopa 15

 

060 01 KEŽMAROK

 

tel.: 0918 433 355,  0905 398 092, 052/77 22 466

vsfzpp@azet.sk

 

 

IČO: 00594504

DIČ: 2021157259

VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200

 

 IBAN: SK86 0200 0000 0000 1483 1542
FUS-logo.jpg

Východoslovenské folklórne združenie je jedným z členov Folklórnej únie na Slovensku, ktorej  úlohou je  uchovávať, ochraňovať a rozvíjať duchovné a materiálne prejavy tradičnej a ľudovej kultúry Slovenska na podujatiach doma a v zahraničí. Zároveň chce chrániť záujmy detí, mládeže i dospelých pri tejto činnosti spojenou s deklaráciou UNESCO a IOV.  
Bakšayova kapsa 2013 plagát (1).jpg

Námet, scenár, réžia                   Ladislav Bačinský

 Moderujú                                    Božena Švábová a Ladislav Bačinský

 Skúšky programu                       7. september 2013 o 11.00 h

                                                      Stodola - Európsky dom Spišská kapitula

       Samotný program „Z Bakšayovej kapsy" je koncipovaný tak, aby najmä v moderátorských fragmentoch neformálnym spôsobom  priblížil život a tvorbu Jožka Bakšaya. Programovým číslam, ktoré uvedú seniorské folklórne kolektívy, predchádzajú zážitky a spomienky, ktoré sú uložené v reálnej koženej kapse, akú nosil sám Jožko Bakšay. Z nej sú myšlienky, spomienky a zážitky vyberané a predstavované publiku tak, aby čo najviac korešpondovali s dejovou osnovou.

                         SCÉNOSLED (I. časť)

 

1. Zvuk:Zvučka (2x) - CD

2. Zvuk: Moderátorka - naživo

3. Zvuk: Spev prichádzajúcich mužov - naživo; Pieseň: „Široko koreňe, tej jabloňi..."

4. Zvuk: Moderátor - naživo

5. Zvuk: Spev odchádzajúcich mužov - naživo;  Pieseň: „U Vranove bubnuju..."

6. Zvuk: Svojina - tanec - naživo; Tanec: „Pozdišovski čardaš"

7. Zvuk: Moderátori - naživo                         

8. Zvuk: Vagonár SŠ - tanec - CD; Tanec: „Ženské koleso z Jablonova"

9. Zvuk: Čačinare - tanec - naživo; Tanec: „Pastire"

10. Zvuk: Moderátori - naživo                        

11. Zvuk: Sólo spev Lívia Vansačová - naživo

12. Zvuk: Moderátorka - naživo

13. Zvuk: Vagonár SŠ - tanec - CD; Tanec: „Krucena a čardaš z Podhradza"

14. Zvuk: Moderátorka - naživo

15. Zvuk: Karpaťanin - tanec - naživo;   Tanec: „Májová veselica"

16. Zvuk: Moderátorka - naživo

17. Zvuk: Magurák - tanec - naživo; Tanec: „Tance z Kroščenka

18. Zvuk: Moderátori - naživo

19. Zvuk: Svojina - žartovné trio - naživo;    Scénka: „na poľu"

20. Zvuk: Starišan - progr. blok - naživo;  Program: Priadky v Petrovanoch

 

                                                           P  R  E  S  T  Á  V  K  A

                                                                     (10 minút)

Pokračovanie programu (II. časť)

 

21. Zvuk: ĽH Svojina - naživo  Ponuka č. 31 (1 min.)

22. Zvuk: Moderátori - naživo

23. Zvuk: Svojina - tanec - naživo Tance: „Dupkana a potrasana z Rakovca"

24. Zvuk: Moderátorka - naživo

25.  Zvuk: Karpaťanin - tanec - CD    Tanec: „Jarabinska kručena"

26. Zvuk: Moderátor - naživo

27. Zvuk: Omladina - tanec - naživo Tanec: „Horu z Jakubjan"

28. Zvuk: Moderátori - naživo

29. Zvuk: Emil Jacko a muži- speváci - naživo Spev - pieseň: „Ej, štirmi hudačkove"

30. Zvuk: Moderátorka - naživo

31. Zvuk: Magurák - tanec - naživo  Tanec: „Kresany"

32. Zvuk: Vagonár Stará škola - spev - naživo

33. Zvuk: Čačinare - tanec - naživo Tanec: „Paraďoše zo Spiša"

34. Zvuk: Čačinare - hudba - naživo      Sólo ľudovej hudby

35. Zvuk: Moderátori - naživo

36. Zvuk: Omladina - tanec - naživo  Tanec: Tance z Raslavíc 

37. Zvuk: Moderátori - naživo

38. Zvuk: Starišan - zvykoslovné pásmo - CD   Svadobné obrázky z Petrovan

39. Zvuk: Moderátori - naživo

40. Zvuk: Zvučka (2x) - CD  - Kolektívy počas zvučky odchádzajú zo scény

 

 

                                                                         K o n i e c 

Bakšayova  kapsa 2013
 
Prvý septembrový víkend bol na Spiši venovaný spomienke na významného človeka,  ktorý pôsobil ako profesionálny tanečník, choreograf, scenárista, režisér a metodik tanca na východnom Slovensku – Jožkovi Bakšayovi. Projekt pod  názvom „Bakšayova kapsa“ určený seniorským folklórnym kolektívom je autorským príspevkom Východoslovenského folklórneho združenia, v spolupráci s Podtatranským osvetovým strediskom v Poprade a  Združením FEMAN, ktoré  finančne  podporilo Ministerstvo kultúry SR.
     Samotný program „Z Bakšayovej kapsy“ bol koncipovaný tak, aby najmä v moderátorských fragmentoch neformálnym spôsobom  priblížil život a tvorbu Jožka Bakšaya. Programovým číslam, ktoré uviedli seniorské folklórne kolektívy, predchádzajú zážitky a spomienky, ktoré sú uložené v reálnej koženej kapse, akú nosil sám Jožko Bakšay. Z nej sú myšlienky, spomienky a zážitky vyberané a predstavované publiku tak, aby čo najviac korešpondovali s dejovou osnovou.
Jeho najbližší spolupracovník a priateľ Ladislav Bačinsky takto uviedol samotný program:
Jožo Bakšay, môj najlepší priateľ, ktorého som si privlastnil za brata, odišiel z tohto sveta veľmi mladý – mal len 53 rokov. Keď už vedel, že   nebude návratu, želal si, aby sme ho na poslednej ceste odprevadili práve touto piesňou „Široko koreňe, tej jabloňi, tej jabloňi...“. Stalo sa. Jožo, tak sme sa s Tebou lúčili a dnes sa rovnako tak s Tebou zvítavame.                                          
     A, malo by to byť častejšie, pretože takáto spomienka na Teba bude trvalá – projekt Bakšayova kapsa“ sa bude opakovať dovtedy, kým nám, ešte žijúcim, budú sily stačiť a zdravie slúžiť.   Prisadni k nám a vnímavo sleduj, či to robíme tak, ako by to bolo aj podľa Tvojho gusta. A dovoľ, aby sme sa trochu prehrabali v Tvojej kapse a načreli do spomienok. A tiež, aby sme naše stretnutie aj patrične obveselili. Veď Ty si bol optimisticky naladený vždy a všade.“
A týmto začal samostatný program,  v ktorom sa predstavili Jožkovi rovesníci i niektorí kamaráti zo súborov Čačinare Spišská Nová Ves, Magurák Kežmarok, Karpaťanin a Starišan Prešov, Omladina Košice, Svojina Michalovce a Vagonár stará škola Poprad. Vo vyše dvojhodinovom programe predstavili piesne a tance regiónov Východného Slovenska, ktoré Jožko Bakšay dôverne poznal a prešiel, ako výskumník a realizátor folklórnych podujatí.  Takto sme prešli cez Šariš, Spiš, goralskú oblasť, spoznali sme rusínsku tradičnú kultúru, ktorej sa venoval počas svojho úspešného pôsobenia v prešovskom PUĽS-e až na rovinatý Zemplín. Tieto oblasti po výskume veľakrát spracoval v tanečnej podobe v rôznych súboroch. Laco Bačinsky pridal niekoľko príbehov zo spoločnej práce a k nemu sa v seminári venovanom Jožkovi Bakšayovi pridali ďalší: Mgr.Art. Štefan Zima, predseda Folklórnej únie na Slovensku a blízky Jožkov spolupracovník z NOC  v Bratislave, bývalý vedúci FS Jahodná p. Šebo, Eduard Buraš, Rela Henzelyová a ďalší priatelia. Spomienku na Jožka Bakšaya si prišli uctiť i zakladatelia súboru Jahodná.   
Takto sme naplnili myšlienku a cieľ projektu Bakšayova kapsa 2013. Veríme, že sme okrem spomienky na významného folklórneho činovníka pripravili i hodnotný program a stretnutie seniorov pôsobiacich v spomínaných kolektívoch nášho regiónu. Potvrdilo sa, že tento projekt patrí k tým, ktoré prinášajú radosť a potešenie spojenú zo životnou láskou k folklóru a tradičnej kultúry nášho Slovenska. Touto cestou úprimne ďakujeme Ministerstvu kultúry SR, ktoré finančne podporilo tento projekt, Podtatranskému osvetovému stredisku a združeniu Feman za pomoc pri realizácii podujatia. Poďakovanie patrí i seniorom zo všetkých zúčastnených kolektívov, ktorí vyslovili presvedčenie, že sa na takomto podujatí veľmi radi stretnú i v budúcnosti.
                                                                                                      J. Švedlár
 
DSC09368.JPG
DSC09368a.JPG
DSC09368b.JPG
DSC09377.JPG
DSC09378.JPG
DSC09381.JPG
DSC09385.JPG
DSC09387.JPG
DSC09390.JPG
DSC09391.JPG
DSC09392.JPG
DSC09393.JPG
DSC09399.JPG
DSC09402.JPG
DSC09403.JPG
DSC09404.JPG
DSC09406.JPG
DSC09409.JPG
DSC09411.JPG
DSC09413.JPG
DSC09415.JPG
DSC09416.JPG
DSC09417.JPG
DSC09418.JPG
DSC09422.JPG
DSC09423.JPG
DSC09424.JPG
DSC09427.JPG
DSC09428.JPG
DSC09430.JPG
DSC09431.JPG
DSC09432.JPG
DSC09434.JPG
DSC09438.JPG
DSC09442.JPG
DSC09443.JPG
DSC09444.JPG
DSC09446.JPG
DSC09447.JPG
DSC09451.JPG
DSC09452.JPG
DSC09453.JPG
DSC09454.JPG
DSC09456.JPG
DSC09457.JPG
DSC09461.JPG
DSC09463.JPG
DSC09471.JPG
DSC09473.JPG
DSC09474.JPG
DSC09475.JPG
DSC09476.JPG
DSC09477.JPG
DSC09484.JPG
DSC09485.JPG
DSC09488.JPG
DSC09493.JPG
DSC09495.JPG
DSC09496.JPG
DSC09497.JPG
DSC09508.JPG
DSC09511.JPG
DSC09515.JPG
DSC09516.JPG
DSC09518.JPG
DSC09519.JPG
DSC09520.JPG
DSC09521.JPG
DSC09523.JPG
DSC09524.JPG
DSC09525.JPG
DSC09526.JPG
DSC09532.JPG
DSC09535.JPG
DSC09538.JPG
DSC09542.JPG
DSC09543.JPG
DSC09546.JPG
DSC09547.JPG
DSC09548.JPG
DSC09551.JPG
DSC09553.JPG
DSC09559.JPG
DSC09562.JPG
DSC09565.JPG
DSC09572.JPG
DSC09573.JPG
DSC09574.JPG
DSC09575.JPG
DSC09577.JPG
DSC09578.JPG
DSC09579.JPG
DSC09580.JPG
DSC09581.JPG
DSC09582.JPG
DSC09583.JPG
DSC09590.JPG
DSC09592.JPG
DSC09596.JPG
DSC09597.JPG
DSC09598.JPG
DSC09615.JPG
DSC09616.JPG
DSC09617.JPG
DSC09618.JPG
DSC09631.JPG
DSC09632.JPG
DSC09632.JPG
DSC09633.JPG
DSC09634.JPG
DSC09636.JPG
DSC09637.JPG
DSC09639.JPG
DSC09647.JPG
DSC09648.JPG
DSC09649.JPG
DSC09650.JPG
DSC09651.JPG
DSC09655.JPG
DSC09661.JPG
DSC09664.JPG
DSC09666.JPG
DSC09668.JPG
DSC09683.JPG
DSC09684.JPG
DSC09690.JPG
DSC09692.JPG
DSC09695.JPG
DSC09700.JPG
DSC09701.JPG
DSC09702.JPG
DSC09703.JPG
DSC09704.JPG
DSC09705.JPG
DSC09706.JPG
DSC09707.JPG
DSC09708.JPG
DSC09714.JPG
DSC09715.JPG
DSC09717.JPG
DSC09718.JPG
DSC09719.JPG
DSC09731.JPG
DSC09737.JPG
DSC09747.JPG
DSC09751.JPG
DSC09752.JPG
DSC09753.JPG
DSC09754.JPG
DSC09757.JPG
DSC09758.JPG
DSC09759.JPG
DSC09762.JPG
DSC09764.JPG
DSC09765.JPG
DSC09766.JPG
DSC09769.JPG
DSC09771.JPG

   Zaplatením členského poplatku je možné získať zľavy na vstupnom na mnohých  podujatiach folklórneho charakteru. Dôležité však je, mať pri sebe členský preukaz s vlepenou členskou známkou na príslušný rok a preukázať sa ním pri vstupe na podujatie.

Napr.:

v  Zamagurské folklórne slávnosti, Červený Kláštor

v  FF Východná

v  Slávnosti Rusínov - Ukrajincov, Svidník

v  EĽRO, Kežmarok

Copyright 2009–2021 © VSFZ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one