EASTSLOVAK FOLKLORE ASSOCIATION;

OSTSLOWAKISCHE GEMEINSCHAFT FÜR FOLKLORE

 

 

Východoslovenské folklórne združenie

           

Priekopa 15

 

060 01 KEŽMAROK

 

tel.: 0918 433 355,  0905 398 092, 052/77 22 466

vsfzpp@azet.sk

 

 

IČO: 00594504

DIČ: 2021157259

VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200

 

 IBAN: SK86 0200 0000 0000 1483 1542
FUS-logo.jpg

Východoslovenské folklórne združenie je jedným z členov Folklórnej únie na Slovensku, ktorej  úlohou je  uchovávať, ochraňovať a rozvíjať duchovné a materiálne prejavy tradičnej a ľudovej kultúry Slovenska na podujatiach doma a v zahraničí. Zároveň chce chrániť záujmy detí, mládeže i dospelých pri tejto činnosti spojenou s deklaráciou UNESCO a IOV.  
06 WEB Plagát FBK2014.JPG
Bakšayova kapsa 2014
 
Východoslovenské folklórne združenie a OZ Feman pripravilo pre priaznivcov folklóru už takmer tradičné podujatie Bakšayova kapsa.  V sobotu 13. septembra 2014 sa v Spišskom Podhradí uskutočnil už tretí ročník festivalu seniorov východného Slovenska.   Na festivale sa predstavili seniorské kolektívy: Jánošík senior Svit,  Magurák  Kežmarok , Omladina  Košice,  Starišan  Prešov, Svojina  Michalovce a Vagonár stará škola Poprad a sólista nevidiaci harmonikár Peter Kolesár z Levoče. Každý z týchto kolektívov priniesol svoj najnovší program,  s ktorým sa pod režijnou taktovkou nestora tradičnej kultúry východného Slovenska a najbližšieho spolupracovníka Jožka Bakšaya , Ing Ladislava Bačinského postupne prezentoval na pódiu Európskeho domu  v Spišskej  Kapitule. 
Úvodná pieseň v podaní všetkých mužských členov zúčastnených kolektívov „Široko koreňe, tej jabloňi...“  pripomenula chvíle kolegov – tanečníkov a spolupracovníkov na Jožka Bakšaya, ktorý túto pieseň veľmi rád spieval.  Moderátor pripomenul, prečo vlastne sa stretávame, privítal a oboznámil divákov so stručným programom. Takto začal kolotoč tancov, hudby a spevu prítomných seniorov v programe  „Z Bakšayovej kapsy 2014“.
Medzi účinkujúcimi sa objavil aj nevidiaci akordeonista Peter Kolesár z Levoče, ktorý napriek svojmu „handykepu“  vyštudoval konzervatórium v Prahe v hre na klavír a akordeón a je učiteľom hudby na ZUŠ v Levoči, Predstavil sa niekoľkými ľudovými piesňami, ktoré si publikum spolu zaspievalo a vyjadrilo uznanie z jeho výkonu. Takto podporil úsilie  organizátorov, ktorí podporili možnosti propagácie projektu „Svetlo v tme“.
Ďalším výrazným oživením programu bola ukážka svadobných zvykov goralskej oblasti horného Spiša v podaní seniorov z Maguráka. S týmto čepčením nevesty sa prezentujú aj na rôznych svadobných hostinách v regióne. Dnešná prezentácia malá aj iný, veľmi osobitý význam. Členovia folklórneho klubu Omladina Stanislav a Janka Gallikovci, ktorí sa prednedávnom zosobášili a kolegovia zo súboru im pripravili toto milé prekvapenie v podobe účasti na čepčení súboru Magurák na javisku v kapitule. Stano ja rodený goral, pochádza z Lendaku ale ešte nemal oblečený goralský kroj a tak mu kolegovia splnili jeden z jeho snov.
Záver programu patril poďakovaniu všetkým účinkujúcim , tvorcom a organizátorom. Nezabudlo sa ani na Ministerstvo kultúry SR, ktoré finančne prispelo na realizáciu podujatia.
V nedeľu sa v priestoroch hotela Kapitula uskutočnil seminár pre vedúcich a priaznivcov folklóru na tému: Folklórne hnutie seniorských kolektívov na východnom Slovensku.   Lektormi boli Ing. Ladislav Bačinsky z Košíc, dlhoročný predseda Východoslovenského folklórneho združenia  a Juraj Švedlár súčasný predseda VSFZ. Vzhľadom na skutočnosť, že na Slovensku vzniklo veľké množstvo folklórnych kolektívov seniorov, Východoslovenské folklórne združenie sa podujalo podporiť toto hnutie prostredníctvom organizovania   festivalu pre tieto súbory a takto s podporou OZ Feman vznikol nápad  realizácie festivalu Bakšayova kapsa. Po vyjadrení  tohtoročných účastníkov festivalu sa opäť potvrdilo, že toto rozhodnutie bolo správne a výraznou mierou prispieva k rozvoju činnosti a umeleckej úrovne seniorských kolektívov na východe Slovenska.
Festival Bakšayova kapsa podporil aj ďalší projekt , ktorý sa v tom čase realizoval na Spišskej Kapitule a to  projekt Spišský Jeruzalem. Súčasťou festivalu bol a gastrofestival „Gastro Fest Spiš“ a ochutnávky spišských  párkov  a iných výrobkov. Svoje ponúkal aj pivovar Šariš. 
Festival Bakšayova kapsa priniesol napriek nepriaznivému počasiu pohodu a podporil  myšlienku projektu podporovať činnosť folklórnych kolektívov seniorov, ktorí  významnou mierou prispievajú k propagácii tradičnej kultúry a folklórneho hnutia na Slovensku. Za toto im patrí úprimné poďakovanie.  
 
Juraj Švedlár, predseda VSFZ
DSC04479.jpg
DSC04481.jpg
DSC04482.jpg
DSC04483.jpg
DSC04489.jpg
DSC04491.jpg
DSC04497.jpg
DSC04513.jpg
DSC04520.jpg
DSC04522.jpg
DSC04524.jpg
DSC04525.jpg
DSC04526.jpg
DSC04536.jpg
DSC04540.jpg
DSC04536.jpg
DSC04550.jpg
DSC04553.jpg
DSC04566.jpg
DSC04573.jpg
DSC04606.jpg
DSC04608.jpg
DSC04611.jpg
SFSJ00e.jpg
SFSJ01a.jpg
SFSJ10.jpg
SFSJ18.jpg
SFSJ26.jpg
Snapshot000001.jpg
Snapshot000004.jpg
Snapshot000006.jpg
Snapshot000007.jpg
Snapshot000009.jpg
Snapshot000011.jpg
Snapshot000015.jpg
Snapshot000018.jpg
Snapshot000020.jpg
Snapshot000021.jpg
Snapshot000030.jpg
Snapshot000031.jpg
Snapshot000032.jpg
Snapshot000035.jpg
Snapshot000037.jpg
Snapshot000039.jpg
Snapshot000041.jpg
Snapshot000044.jpg
Snapshot000046.jpg
Snapshot000058.jpg
Snapshot000060.jpg
Snapshot000071.jpg
Snapshot000081.jpg
Snapshot000094.jpg
Snapshot000100.jpg
Snapshot000107.jpg
Snapshot000149.jpg
Snapshot000150.jpg
Snapshot000155.jpg
Snapshot000161.jpg
Snapshot000162.jpg
Snapshot000163.jpg
Snapshot000173.jpg
Snapshot000180.jpg
Snapshot000181.jpg
Snapshot000195.jpg
Snapshot000207.jpg
Snapshot000210.jpg
Snapshot000224.jpg
Snapshot000225.jpg
Snapshot000229.jpg
Snapshot000230.jpg
Snapshot000231.jpg
Snapshot000233.jpg
Snapshot000234.jpg
Snapshot000235.jpg
Snapshot000236.jpg
Snapshot000237.jpg
Snapshot000238.jpg
Snapshot000245.jpg
Snapshot000248.jpg
Snapshot000249.jpg

   Zaplatením členského poplatku je možné získať zľavy na vstupnom na mnohých  podujatiach folklórneho charakteru. Dôležité však je, mať pri sebe členský preukaz s vlepenou členskou známkou na príslušný rok a preukázať sa ním pri vstupe na podujatie.

Napr.:

v  Zamagurské folklórne slávnosti, Červený Kláštor

v  FF Východná

v  Slávnosti Rusínov - Ukrajincov, Svidník

v  EĽRO, Kežmarok

Copyright 2009–2021 © VSFZ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one