EASTSLOVAK FOLKLORE ASSOCIATION;

OSTSLOWAKISCHE GEMEINSCHAFT FÜR FOLKLORE

 

 

Východoslovenské folklórne združenie

           

Priekopa 15

 

060 01 KEŽMAROK

 

tel.: 0918 433 355,  0905 398 092, 052/77 22 466

vsfzpp@azet.sk

 

 

IČO: 00594504

DIČ: 2021157259

VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200

 

 IBAN: SK86 0200 0000 0000 1483 1542
FUS-logo.jpg

Východoslovenské folklórne združenie je jedným z členov Folklórnej únie na Slovensku, ktorej  úlohou je  uchovávať, ochraňovať a rozvíjať duchovné a materiálne prejavy tradičnej a ľudovej kultúry Slovenska na podujatiach doma a v zahraničí. Zároveň chce chrániť záujmy detí, mládeže i dospelých pri tejto činnosti spojenou s deklaráciou UNESCO a IOV.  
Festival dedinskej kultúry

„Veniec krásy vekmi uvitý „

 

Je festival dedinskej kultúry, ktorý je venovaný zaslúžilej umelkyni Melánii Nemcovej.

 Bola jednou z nás. Narodila sa vo Veľkom Šariši, pôsobila ako učiteľka na Orave, neskôr v Plavnici - na Spiši, Strážskom - na Zemplíne. Bola prvou dámou československého tanečného umenia, prvá profesionálna choreografka - v Podduklianskom ľudovom umeleckom súbore (poznáme ho pod skratkou PUĽS). Po odchode do dôchodku pôsobila v Košiciach, a na sklonku života bola pri svojej dcére Janke v Bratislave. Presne nevieme, ale z jej písomných materiálov - vydaných publikácií, kníh a príručiek, je nám známe to, že ako výskumníčka, zberateľka a publicistka obsiahla celé východné Slovensko.

Folkloristi považujú za najvýznamnejšie z nich tri: Chorovody a dievčenské tance z východného Slovenska (zápisy z 53 obcí), Detské hry na východnom Slovensku 1. a 2. diel - zápis hier, riekaniek, vyčítaniek a hier detí, zozbieraných z 56-tich obcí a napokon Svadby na východnom Slovensku 1. a 2. diel.

Melánka (tak ako ju mnohí volali) bola aj vynikajúcou choreografkou, scenáristkou a režisérkou. Bola spoluzakladateľkou Medzinárodného folklórneho festivalu v Košiciach  a autorkou jedného z najkrajších a najnavštevovanejších programov festivalu pod názvom „Veniec krásy vekmi uvitý". Jej neodmysliteľnými spolupracovníkmi boli traja BA - alebo nazývaní aj BA-BA-BA - Bazovská - Bakšay - Bačinský. Žiaľ Zorka Bazovská, Jožo Bakšay a Melánka Nemcová už nie sú medzi nami.

Pokračovateľom  v rozvoji tohto festivalu sa stal Ing. Ladislav Bačinský, ktorý aj naďalej podporoval dedinskú kultúru. Dnes je festival miestom prezentácie súčasného stavu tradičnej ľudovej kultúry, zameraný hlavne na prezentáciu folklórnych skupín, ktoré považujeme za nositeľov ľudových tradícií.

WEB Plagát FDK21c.jpg
WEBTitulka FDK20preložený.jpg
WEBPlagát FDK 2017.JPG
WEBPlagát FDK 2016b.JPG
FDK Veiec krásy 2015.jpg
02 WEBPlagát Veniec krásy 2014.JPG
Plagát DFK 2012.jpg
Plagát Veniec vekmi 2010 A.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zaplatením členského poplatku je možné získať zľavy na vstupnom na mnohých  podujatiach folklórneho charakteru. Dôležité však je, mať pri sebe členský preukaz s vlepenou členskou známkou na príslušný rok a preukázať sa ním pri vstupe na podujatie.

Napr.:

v  Zamagurské folklórne slávnosti, Červený Kláštor

v  FF Východná

v  Slávnosti Rusínov - Ukrajincov, Svidník

v  EĽRO, Kežmarok

Copyright 2009–2022 © VSFZ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one