EASTSLOVAK FOLKLORE ASSOCIATION;

OSTSLOWAKISCHE GEMEINSCHAFT FÜR FOLKLORE

 

 

Východoslovenské folklórne združenie

           

Priekopa 15

 

060 01 KEŽMAROK

 

tel.: 0918 433 355,  0905 398 092, 052/77 22 466

vsfzpp@azet.sk

 

 

IČO: 00594504

DIČ: 2021157259

VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200

 

 IBAN: SK86 0200 0000 0000 1483 1542
FUS-logo.jpg

Východoslovenské folklórne združenie je jedným z členov Folklórnej únie na Slovensku, ktorej  úlohou je  uchovávať, ochraňovať a rozvíjať duchovné a materiálne prejavy tradičnej a ľudovej kultúry Slovenska na podujatiach doma a v zahraničí. Zároveň chce chrániť záujmy detí, mládeže i dospelých pri tejto činnosti spojenou s deklaráciou UNESCO a IOV.  
Plagát Veniec vekmi 2010 B.jpg

„Veniec krásy vekmi uvitý"

na počesť zaslúžilej umelkyne Melánie Nemcovej

S C É N O S L E D   P R O G R A M U

14. novembra 2010 o 15.00 hodine

Kultúrny dom Margecany

 

 

1.      Margecanské spevy - DFS Jadlovček

2.      Uvítanie hostí

3.      Príhovor starostu obce Margecany

 

 

HRY DETÍ - detstvo

      4.      Pavička - Pri jaročku - hry detí pri potôčku s kamienkami

5.      Maguráčik - Mome ptoska ve vorecku - pásmo hier a tancov pri pasení dobytka 

 

MLÁDENECKÉ, PREDSVADOBNÉ A SVADOBNÉ OBYČAJE

6.      Jánošíček - Ech keď ech ja rukovau - scénické sprac. odobierky chlapcov a verbung s veselicou

7.      Folklmarčanka (Petkáčové) - Družbovski tanec - lúčenie mladého so slobodou

8.      Jadlovček - Hra na svadbu

9.      Harihovčan - Čepenie - čepčenie nevesty

 

OBYČAJE KALENDÁRNEHO ROKU (pracovné a sviatočné)

10.  Kluknavčanka - Kosenie hrabanie

11.  Magurak a Maguráčik  -  Pod žďiarskou vidlou

12.  Jadlovec - „Gazda náš, gazda náš, daj že nám oldomáš" - ukončenie žatvy   spevy, tance a s poďakovaním  gazdovi za robotu

13.  Kluknavčanka- Jarmark pri sv. Anne - Jarmok pred odpustom, predaj zvery a produktov potom zábava

14.  Folkmarčanka (Kleinová) - Vešelie to Folkmarskie poľo ... - zábava pri rôznych príležitostiach

15.  Magurak - Tance z Kroščenka - tanečná zábava z Kroščenka s typickými tancami

 

ZÁVER PROGRAMU

16.  Jadlovec - Margecanské spevy na harmoniku - predstavitelia súborov 

 

 

Námet, scenár: Vlasta Horňáková

Réžia: Vlasta Horňáková a Juraj Švedlár

Moderuje: Zuzana Bobriková

Ozvučenie a osvetlenie: Obec Margecany

 

S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

DSC00002.JPG
DSC00004.JPG
DSC00005.JPG
DSC00006.JPG
DSC00008.JPG
DSC00009.JPG
DSC00010.JPG
DSC00011.JPG
DSC00012.JPG
DSC00013.JPG
DSC00015.JPG
DSC00016.JPG
DSC00017.JPG
DSC00018.JPG
DSC00019.JPG
DSC00020.JPG
DSC00021.JPG
DSC00022.JPG
DSC00023.JPG
DSC00026.JPG
DSC00027.JPG
DSC00030.JPG
DSC00033.JPG
DSC00034.JPG
DSC00037.JPG
DSC00038.JPG
DSC00039.JPG
DSC00042.JPG
DSC00050.JPG
DSC00055.JPG
DSC00056.JPG
DSC00061.JPG
DSC00062.JPG
DSC00065.JPG
DSC00071.JPG
DSC00072.JPG
DSC00075.JPG
DSC00076.JPG
DSC00077.JPG
DSC00078.JPG
DSC00079.JPG
DSC00080.JPG
DSC00083.JPG
DSC00084.JPG
DSC00085.JPG
DSC00087.JPG
DSC00090.JPG
DSC00091.JPG
DSC00094.JPG
DSC00095.JPG
DSC00096.JPG
DSC00097.JPG
DSC00098.JPG
DSC00099.JPG
DSC00101.JPG
DSC00102.JPG
DSC00106.JPG
DSC00110.JPG
DSC00111.JPG
DSC00115.JPG
DSC00117.JPG
DSC00119.JPG
DSC00120.JPG
DSC00120.JPG
DSC00121.JPG
DSC00122.JPG
DSC00123.JPG
DSC00124.JPG
DSC00125.JPG
DSC00129.JPG
DSC00130.JPG
DSC00131.JPG
DSC00133.JPG
DSC00135.JPG
DSC00137.JPG
DSC00138.JPG
DSC00139.JPG
DSC00141.JPG
DSC00142.JPG
DSC00144.JPG
DSC00145.JPG
DSC00146.JPG
DSC00147.JPG
DSC00148.JPG
DSC00149.JPG

   Zaplatením členského poplatku je možné získať zľavy na vstupnom na mnohých  podujatiach folklórneho charakteru. Dôležité však je, mať pri sebe členský preukaz s vlepenou členskou známkou na príslušný rok a preukázať sa ním pri vstupe na podujatie.

Napr.:

v  Zamagurské folklórne slávnosti, Červený Kláštor

v  FF Východná

v  Slávnosti Rusínov - Ukrajincov, Svidník

v  EĽRO, Kežmarok

Copyright 2009–2021 © VSFZ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one