EASTSLOVAK FOLKLORE ASSOCIATION;

OSTSLOWAKISCHE GEMEINSCHAFT FÜR FOLKLORE

 

 

Východoslovenské folklórne združenie

           

Priekopa 15

 

060 01 KEŽMAROK

 

tel.: 0918 433 355,  0905 398 092, 052/77 22 466

vsfzpp@azet.sk

 

 

IČO: 00594504

DIČ: 2021157259

VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200

 

 IBAN: SK86 0200 0000 0000 1483 1542
FUS-logo.jpg

Východoslovenské folklórne združenie je jedným z členov Folklórnej únie na Slovensku, ktorej  úlohou je  uchovávať, ochraňovať a rozvíjať duchovné a materiálne prejavy tradičnej a ľudovej kultúry Slovenska na podujatiach doma a v zahraničí. Zároveň chce chrániť záujmy detí, mládeže i dospelých pri tejto činnosti spojenou s deklaráciou UNESCO a IOV.  
FDK Veiec krásy 2015.jpg
Festival dedinskej kultúry a osobitne program "Veniec krásy vekmi uvitý" – je program, ktorému dala názov a pečať Melánia Nemcová pred mnohými rokmi uvádzanom na najuznávanejšom aj najnavštevovanejšom na Medzinárodnom folklórnom festivale v Košiciach. My, ako pokračovatelia diela pani Melánie Nemcovej chceme zodpovedne a dôstojne zachovať jej pamiatku a pripomínať jej neúnavnosť, ušľachtilosť a obetavosť, s akou zbierala, autorsky scénicky aj v knižnej a filmárskej podobe zachovala najkrajšie klenoty ľudu.
Festival je súčasne spomienkovou slávnosťou, venovanou významnej osobnosti zaslúžilej umelkyni Melánii Nemcovej, nestorke kultúrneho života našich regiónov, mimoriadne uznávanej u nás doma, ale aj v zahraničí a tiež prehliadkou našich najvýznamnejších nositeľov tradičnej kultúry. Pre tradičnú ľudovú kultúru na Slovensku, ako výskumníčka, zberateľka, publicistka, návrhárka krojov, choreografka, scenáristka, režisérka zanechala nesmierne bohatý odkaz. Festival je miestom prezentácie súčasného stavu tradičnej ľudovej kultúry, ako ju zachovávajú folklórne skupiny, ktoré považujeme za nositeľov ľudových tradícií. Projekt festivalu bol niekoľkokrát overený, zožal mimoriadny úspech a mal veľký divácky, odborný aj mediálny ohlas.V tomto roku sme tento festivale pripravili o trochu skôr ako inokedy a zamerali sme ho nielen na dedinské folklórne skupiny, ale aj na mládež a deti. Chceli sme ukázať , že i tieto generácie uchovávajú odkazy našich predkov a zachovávajú myšlienku Melánky Nemcovej. Na tohtoročnmom festivale sa predstavili mládežníci a deti, ktoré priniesli oživenie festivalu a poukázali, že aj tento „detský a mládežnícky veniec krásy“ je uvitý z mladých kvietkov, ktoré sa vyrovnajú svojím umením i tým starším. Preto je potrebné sa neustále venovať všetkým propagátorom tradičnej kultúry a ich následovníkom. To všetko potvrdil aj ten to festival. Je jedno kto sa zúčastní, ale tí čo prídu ukážu bohaté umenie svojich predkov a o to sa snažila i nestorka tradičnej kultúry Melánka Nemcová. Myslím, že sme opäť dokázali, že jej odkaz i odkaz našich predkov je v dobrých rukách a že sa neustále udržuje a rozvíja. Za toto im parí veľká vďaka a tá patrí aj podporovateľom týchto myšlienok a to hlavne Ministerstvu kultúry SR a organizátorom Východoslovenskému folklórnemu združeniu, Podtatranskému osvetovému stredisku a mestu Svit.
P1260490.JPG
P1260500.JPG
P1260503.JPG
P1260581.JPG
P1260592.JPG
P1260598.JPG
P1260604.JPG

   Zaplatením členského poplatku je možné získať zľavy na vstupnom na mnohých  podujatiach folklórneho charakteru. Dôležité však je, mať pri sebe členský preukaz s vlepenou členskou známkou na príslušný rok a preukázať sa ním pri vstupe na podujatie.

Napr.:

v  Zamagurské folklórne slávnosti, Červený Kláštor

v  FF Východná

v  Slávnosti Rusínov - Ukrajincov, Svidník

v  EĽRO, Kežmarok

Copyright 2009–2021 © VSFZ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one