EASTSLOVAK FOLKLORE ASSOCIATION;

OSTSLOWAKISCHE GEMEINSCHAFT FÜR FOLKLORE

 

 

Východoslovenské folklórne združenie

           

Priekopa 15

 

060 01 KEŽMAROK

 

tel.: 0918 433 355,  0905 398 092, 052/77 22 466

vsfzpp@azet.sk

 

 

IČO: 00594504

DIČ: 2021157259

VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200

 

 IBAN: SK86 0200 0000 0000 1483 1542
FUS-logo.jpg

Východoslovenské folklórne združenie je jedným z členov Folklórnej únie na Slovensku, ktorej  úlohou je  uchovávať, ochraňovať a rozvíjať duchovné a materiálne prejavy tradičnej a ľudovej kultúry Slovenska na podujatiach doma a v zahraničí. Zároveň chce chrániť záujmy detí, mládeže i dospelých pri tejto činnosti spojenou s deklaráciou UNESCO a IOV.  
Festival detských radostí

Motto:Keď raz budem veľký, budem tancovať ako môj ocko. Keď ja raz budem veľká, budem spievať ako moja mama. Keď raz budem veľký ja, budem vyrábať také košíky ako môj starý otec. A ja zas také krásne čipky a vyšívané rukávce, ako moja teta. Nebudete mi veriť,  ja budem hrať na cimbale a môj brat sa už teraz teší, že bude ako Ander z Košíc.

   Asi taký je zámer tohoto podujatia, ktoré je určené deťom, zaoberajúcim sa rôznymi formami tradičnej ľudovej kultúry. Majú svoje vzory a práve im sa chcú priblížiť. Už teraz usilovne cvičia vo folklórnych súboroch a krúžkoch, ale aj osvojujú si zručnosti mnohých krásnych ľudových remesiel. Cieľom projektu je aj objavovanie talentov. V programe, ktorý sa s týmto cieľom spája, budú účinkovať vedľa seba - na scéne aj pri mimoscénických aktivitách, napríklad otec - syn ako tanečníci, mama - dcéra ako speváčky, starký, starká - vnuk, vnučka ako rezbári, košikári, čipkári, či iné,  teta, ujo - synovec, neter, alebo dieťa od susedov ako hráči na hudobných nástrojoch, rozprávači atď.

          1 deň     prezentácia detského hudobného folklóru

          2 deň    a)  prezentácia ľudových remesiel a zručností

                       b) galaprogram detských interpretov s dospelými vzormi v ostatných  aktivitách (na scéne)

   Zaplatením členského poplatku je možné získať zľavy na vstupnom na mnohých  podujatiach folklórneho charakteru. Dôležité však je, mať pri sebe členský preukaz s vlepenou členskou známkou na príslušný rok a preukázať sa ním pri vstupe na podujatie.

Napr.:

v  Zamagurské folklórne slávnosti, Červený Kláštor

v  FF Východná

v  Slávnosti Rusínov - Ukrajincov, Svidník

v  EĽRO, Kežmarok

Copyright 2009–2022 © VSFZ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one