EASTSLOVAK FOLKLORE ASSOCIATION;

OSTSLOWAKISCHE GEMEINSCHAFT FÜR FOLKLORE

 

 

Východoslovenské folklórne združenie

           

Priekopa 15

 

060 01 KEŽMAROK

 

tel.: 0918 433 355,  0905 398 092, 052/77 22 466

vsfzpp@azet.sk

 

 

IČO: 00594504

DIČ: 2021157259

VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200

 

 IBAN: SK86 0200 0000 0000 1483 1542
FUS-logo.jpg

Východoslovenské folklórne združenie je jedným z členov Folklórnej únie na Slovensku, ktorej  úlohou je  uchovávať, ochraňovať a rozvíjať duchovné a materiálne prejavy tradičnej a ľudovej kultúry Slovenska na podujatiach doma a v zahraničí. Zároveň chce chrániť záujmy detí, mládeže i dospelých pri tejto činnosti spojenou s deklaráciou UNESCO a IOV.  
webplagát FDR15.JPG
Festival detských radostí - Keď raz budem veľký.
Súťaže a prehliadky, organizované v postupnosti okresných, krajských a celoštátnych kôl, dávajú príležitosť na prezentáciu len veľmi nepatrnému počtu nadanej detskej populácie - v kategórii remeselných zručností takmer vôbec. Zorganizovať jedno veľkolepé divadlo pre deti vo veku  do 15 rokov si kladie za cieľ Festival detských radostí - formou 

a) jarmoku remesiel s ukážkami remeselnej zručnosti (výšivkárstvo, čipkárstvo, rezbárstvo, košikárstvo, kováčstvo, hrnčiarstvo, práca s drôtom atď.)
b) programu umeleckých schopností v kategóriách hudobného folklóru (hudbe a speve), tanečného folklóru, ľudového rozprávačstva.
Vyhľadávanie talentov, výchova detí ľudovým umením, osvojovanie si tradičných zručností je cieľom projektu a vie ponúknuť priestor na verejnú prezentáciu detských schopností, tvorivosti a zručností v kategóriách:
a) hudby, spevu a tanca,
b) ľudového rozprávačstva,
c) ľudových remesiel a remeselných zručností.
     Toto všetko so spoluúčasťou detských vzorov - starších aj najstarších uznaných nositeľov ľudových tradícií pri všetkých činnostiach. Popri sebe budú tvoriť a interpretovať artefakty ľudovej kultúry otec a syn, babka a vnučka, krstný otec a krstný syn a tak podobne - podľa známeho pravidla: z ucha do ucha - z očí do očí - z nohy na nohu.
DSC06857.jpg
DSC06859.jpg
DSC06860.jpg
DSC06863.jpg
DSC06864.jpg
DSC06873.jpg
DSC06874.jpg
DSC06875.jpg
DSC06876.jpg
DSC06880.jpg
DSC06881.jpg
DSC06882.jpg
DSC06884.jpg
DSC06885.jpg
DSC06888.jpg
DSC06889.jpg
DSC06893.jpg
DSC06896.jpg
DSC06899.jpg
DSC06902.jpg
Copyright 2009–2020 © VSFZ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one