EASTSLOVAK FOLKLORE ASSOCIATION;

OSTSLOWAKISCHE GEMEINSCHAFT FÜR FOLKLORE

 

 

Východoslovenské folklórne združenie

           

Priekopa 15

 

060 01 KEŽMAROK

 

tel.: 0918 433 355,  0905 398 092, 052/77 22 466

vsfzpp@azet.sk

 

 

IČO: 00594504

DIČ: 2021157259

VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200

 

 IBAN: SK86 0200 0000 0000 1483 1542
FUS-logo.jpg

Východoslovenské folklórne združenie je jedným z členov Folklórnej únie na Slovensku, ktorej  úlohou je  uchovávať, ochraňovať a rozvíjať duchovné a materiálne prejavy tradičnej a ľudovej kultúry Slovenska na podujatiach doma a v zahraničí. Zároveň chce chrániť záujmy detí, mládeže i dospelých pri tejto činnosti spojenou s deklaráciou UNESCO a IOV.  
webplagát FDR15.JPG
Festival detských radostí - Keď raz budem veľký.
Súťaže a prehliadky, organizované v postupnosti okresných, krajských a celoštátnych kôl, dávajú príležitosť na prezentáciu len veľmi nepatrnému počtu nadanej detskej populácie - v kategórii remeselných zručností takmer vôbec. Zorganizovať jedno veľkolepé divadlo pre deti vo veku  do 15 rokov si kladie za cieľ Festival detských radostí - formou 

a) jarmoku remesiel s ukážkami remeselnej zručnosti (výšivkárstvo, čipkárstvo, rezbárstvo, košikárstvo, kováčstvo, hrnčiarstvo, práca s drôtom atď.)
b) programu umeleckých schopností v kategóriách hudobného folklóru (hudbe a speve), tanečného folklóru, ľudového rozprávačstva.
Vyhľadávanie talentov, výchova detí ľudovým umením, osvojovanie si tradičných zručností je cieľom projektu a vie ponúknuť priestor na verejnú prezentáciu detských schopností, tvorivosti a zručností v kategóriách:
a) hudby, spevu a tanca,
b) ľudového rozprávačstva,
c) ľudových remesiel a remeselných zručností.
     Toto všetko so spoluúčasťou detských vzorov - starších aj najstarších uznaných nositeľov ľudových tradícií pri všetkých činnostiach. Popri sebe budú tvoriť a interpretovať artefakty ľudovej kultúry otec a syn, babka a vnučka, krstný otec a krstný syn a tak podobne - podľa známeho pravidla: z ucha do ucha - z očí do očí - z nohy na nohu.
DSC06857.jpg
DSC06859.jpg
DSC06860.jpg
DSC06863.jpg
DSC06864.jpg
DSC06873.jpg
DSC06874.jpg
DSC06875.jpg
DSC06876.jpg
DSC06880.jpg
DSC06881.jpg
DSC06882.jpg
DSC06884.jpg
DSC06885.jpg
DSC06888.jpg
DSC06889.jpg
DSC06893.jpg
DSC06896.jpg
DSC06899.jpg
DSC06902.jpg

   Zaplatením členského poplatku je možné získať zľavy na vstupnom na mnohých  podujatiach folklórneho charakteru. Dôležité však je, mať pri sebe členský preukaz s vlepenou členskou známkou na príslušný rok a preukázať sa ním pri vstupe na podujatie.

Napr.:

v  Zamagurské folklórne slávnosti, Červený Kláštor

v  FF Východná

v  Slávnosti Rusínov - Ukrajincov, Svidník

v  EĽRO, Kežmarok

Copyright 2009–2022 © VSFZ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one