EASTSLOVAK FOLKLORE ASSOCIATION;

OSTSLOWAKISCHE GEMEINSCHAFT FÜR FOLKLORE

 

 

Východoslovenské folklórne združenie

           

Priekopa 15

 

060 01 KEŽMAROK

 

tel.: 0918 433 355,  0905 398 092, 052/77 22 466

vsfzpp@azet.sk

 

 

IČO: 00594504

DIČ: 2021157259

VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200

 

 IBAN: SK86 0200 0000 0000 1483 1542
FUS-logo.jpg

Východoslovenské folklórne združenie je jedným z členov Folklórnej únie na Slovensku, ktorej  úlohou je  uchovávať, ochraňovať a rozvíjať duchovné a materiálne prejavy tradičnej a ľudovej kultúry Slovenska na podujatiach doma a v zahraničí. Zároveň chce chrániť záujmy detí, mládeže i dospelých pri tejto činnosti spojenou s deklaráciou UNESCO a IOV.  
POZVANIE  na akciu VSFZ  
 

      Zálesanka  je stretnutie individuálnych členov – jednotlivcov VSFZ. Účelom tohto stretnutia je nielen lepšie spoznávanie sa medzi sebou, ale aj spoznávanie folklórnych zvláštností, tradícií,  zaujímavostí. Jeho prvé stretnutie sa konalo v Zálesí v Doškoľovacom zariadení Zálesanka.  Podľa tohto miesta dostala táto aktivita pomenovanie Zálesanka. Stretnutie individuálnych členov sa koná od vtedy skoro vždy na inom mieste a má inú atmosféru aj odlišnosti. V súčasnej dobe pripravujeme v poradí  už 12. Zálesanku.
Zálesanka XII. 
Termín:  5. – 7. december 2014
Miesto ubytovania:  Internát SOŠ, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok
Miesto programu:  Kežmarok
Program:
Piatok – 5.12.2014
  • Príchod do ubytovacieho zariadenia v Kežmarku od 17 hod do 19 hod.,
  • ubytovanie,  o 18.00 h. možnosť účasti na 1. premiére FS Magura v športovej hale V. Jančeka
  • zoznamovací večer (večera z vlastných zdrojov).
Sobota  - 6.12.2014
  • raňajky a obed z vlastných zdrojov
  • Spoznávaj históriu a kultúru Kežmarku – prehliadka pamätihodností mesta
  • účasť na oslavách 60. výročia vzniku FS Magura o 18.00 hod. v športovej hale V. Jančeka
po programe je spoločenské posedenie v internáte SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok.
Nedeľa – 7.12.2014
  •  raňajky z vlastných zdrojov
  • odovzdávanie ubytovania a návrat domov.
                 Svoj záujem účasti na tomto stretnutí potvrdíš uhradením účastníckeho poplatku 30 ,- €, ktorý zahŕňa výdavky na   program a spoločenské posedenie.     Ubytovanie /2 noci/ hradí VSFZ!

Sumu je potrebné uhradiť do 25.11.2014 na účet VSFZ,  VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200,  IBAN: SK8602000000000014831542Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a počet zúčastnených osôb (napr.: Mrkvicka Jozef, Bratislava,2x). Kópiu dokladu o úhrade je potrebné obratom zaslať poštou na adresu  VSFZ, alebo na vsfzpp@azet.sk, prípadne oznámiť úhradu telefonicky -  0918/433 355. Bližšie informácie nájdete aj na webovej stránke VSFZ: http://vsfzpp.sk/.

   Zaplatením členského poplatku je možné získať zľavy na vstupnom na mnohých  podujatiach folklórneho charakteru. Dôležité však je, mať pri sebe členský preukaz s vlepenou členskou známkou na príslušný rok a preukázať sa ním pri vstupe na podujatie.

Napr.:

v  Zamagurské folklórne slávnosti, Červený Kláštor

v  FF Východná

v  Slávnosti Rusínov - Ukrajincov, Svidník

v  EĽRO, Kežmarok

Copyright 2009–2021 © VSFZ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one