EASTSLOVAK FOLKLORE ASSOCIATION;

OSTSLOWAKISCHE GEMEINSCHAFT FÜR FOLKLORE

 

 

Východoslovenské folklórne združenie

           

Priekopa 15

 

060 01 KEŽMAROK

 

tel.: 0918 433 355,  0905 398 092, 052/77 22 466

vsfzpp@azet.sk

 

 

IČO: 00594504

DIČ: 2021157259

VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200

 

 IBAN: SK86 0200 0000 0000 1483 1542
FUS-logo.jpg

Východoslovenské folklórne združenie je jedným z členov Folklórnej únie na Slovensku, ktorej  úlohou je  uchovávať, ochraňovať a rozvíjať duchovné a materiálne prejavy tradičnej a ľudovej kultúry Slovenska na podujatiach doma a v zahraničí. Zároveň chce chrániť záujmy detí, mládeže i dospelých pri tejto činnosti spojenou s deklaráciou UNESCO a IOV.  
Od Adama...

Takto nazvala  premiérový program DFS Jánošíček zo Svitu jeho vedúca pri príležitosti jeho uvedenia  v rámci osláv 15. výročia vzniku súboru.  Jednotlivé tanečné scénky, tanečné i spevné čísla sa niesli v duchu predstavy výročných zvykosloví z oblasti Liptova a Horného Spiša. Dobre zrealizovaná myšlienka Vlasty Horňákovej naberala  gradáciu  už po prvej vysoko štylizovanej scénke  „Od Adama",  ktorá predstavovala  stvorenie sveta i sveta detských hier.  Toto pásmo vytváralo symboliku vzniku sveta so zapojením jednotlivých detských hier,  aby  umocnili detský svet  hier. Chutné tanečné prevedenie detí pripravilo pre divákov zaujímavý obraz. 

V ďalších programových číslach sa objavili výjavy zo zvykoslovných výročí „Na gadačof"  scénické spracovanie detských hier a fašiangových zvykov z Liptova, ako aj tanečné motívy z tejto oblasti v podaní tanečníkov i sólistov.  Tieto čísla predstavovali  typické tanečné motívy  z Liptova vodený, do šaflíka  a do skoku a patrili k tým, ktoré boli i umelecky dobré stvárnené.   

Veľmi výrazný bol výkon sólistov v programovom čísle „Lištiakové cifry", ktorý predstavoval  vrchol tanečného umenia  programu.  Veľmi výrazné a umelecky hodnotné boli i chorovody z Liptovskej Tepličky a ukážky regrútskych zvykov  z tej iste oblasti.

Ďalší programový blok, ktorý korešpondoval  s dramaturgickým úmyslom, bolo pásmo Magický deň na Luciu. Týmto pásmom sa preniesli do zimného slnovratu, ktorý predstavuje vo výročnom zvykosloví výrazný a bohatý materiál vhodný na spracovanie do scénickej podoby, a ktorého  zvyky  patria i v súčasnej dobe k tým najviac zachovaným a spracovaným.  S týmto pásmom  a pásmom „Na gadačof" sa Janošíček prebojoval aj na celoslovenskú súťaž DFS v Likavke.  Na tieto magické výjavy nadviazali i ďalšie programové čísla - Valašské variácie (nesúce ocenenie laureát súťaže Šaffova ostroha 2010) a vianočné piesne, ktoré patria do skupiny osláv zimného slnovratu a narodenia spasiteľa. Vyvrcholením tejto časti boli Betlehémske hry z Liptova, predstavujúce narodenie Krista.

Posledné tance z Horného Spiša „Po goralski"  a „Kotka"  boli iba ukážkou tanečného umenia členov súboru, ktorým napriek snahe chýbal vycibrený goralský charakter, ale na ich ospravedlnenie je potrebné poznamenať, že táto oblasť je jedna z najťažších tanečný oblastí na Slovensku, ktorú charakterovo vie spracovať iba málo súborov na Slovensku.

Napriek tomu môžem konštatovať, že sa program veľmi páčil a patril k výrazným počinom choreografky a vedúcej súboru Vlasty Horňákovej, ktorá dokázala, že sa vie  pohrať s témou, ktorú si vyberie. Na vycibrenie charakteru niektorých tanečných motívov a čísiel je potrebné iba viac času, aby sa do nich tanečníci  viac vžili a dozreli. Premiérový program 15. výročia súboru Jánošíček  prispel k výraznému obohateniu jeho činnosti a verím, že bude napredovať.  Je potrebné konštatovať, že vo Svite Jánošíček výrazne prispieva k výchove v duchu ľudových tradícií a ich zachovaniu budúcim generáciám, za čo mu patrí veľká vďaka.

                                                                                                                                                            Juraj Švedlár

Copyright 2009–2021 © VSFZ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one