EASTSLOVAK FOLKLORE ASSOCIATION;

OSTSLOWAKISCHE GEMEINSCHAFT FÜR FOLKLORE

 

 

Východoslovenské folklórne združenie

           

Priekopa 15

 

060 01 KEŽMAROK

 

tel.: 0918 433 355,  0905 398 092, 052/77 22 466

vsfzpp@azet.sk

 

 

IČO: 00594504

DIČ: 2021157259

VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200

 

 IBAN: SK86 0200 0000 0000 1483 1542
FUS-logo.jpg

Východoslovenské folklórne združenie je jedným z členov Folklórnej únie na Slovensku, ktorej  úlohou je  uchovávať, ochraňovať a rozvíjať duchovné a materiálne prejavy tradičnej a ľudovej kultúry Slovenska na podujatiach doma a v zahraničí. Zároveň chce chrániť záujmy detí, mládeže i dospelých pri tejto činnosti spojenou s deklaráciou UNESCO a IOV.  
Vitajte na našich stránkach!

*   Milí členovia, pokiaľ chcete uverejniť svoje informácie, alebo prekliky na našej  webstránke píšte nám: tajomnicka.vsfz@azet.sk

 

ü Redakčná rada Informátora oznamuje, že uzávierka príspevkov bude 30. januára 2011.  Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Príspevky sú zverejňované bez nároku  na honorár. Príspevky zasielajte na: informator.vsfz@azet.sk

Plagát Antológia 2010.jpg
pozvanka1.jpg

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Príležitosťou pre vystúpenia dedinských folklórnych skupín, folklórnych súborov a detských folklórnych súborov je pripravovaný program "Veniec krásy vekmi uvitý" - venovaný zakladateľke Melánii Nemcovej.

          Festival je miestom prezentácie súčasného stavu tradičnej ľudovej kultúry, zameraný hlavne na prezentáciu folklórnych skupín, ktoré považujeme za nositeľov ľudových tradícií.

 

              Tento rok sa festival uskutoční dňa

14. novembra 2010

 v Kultúrnom dome v Margecanoch

FDK_Veniec_krasy s návratkou.docx  133.95kB
Pozvanie pre súbory a návratka

*  8. októbra 2010 v MsKS KEŽMAROK si DFS Maguráčik z Kežmarku pripomenul 35. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti pripravil premiérový program „Bedeme še grač... „ na ktorom sme nechýbali ani my. Za VsZF sme mu popriali veľa úspechov, tvorivých námetov a poblahoželali k výborným výsledkom, ktoré dosahuje.

  •       DŇA 25.09.2010 SA USKUTOČNILO ZASADANIE RADY VSFZ. ZÚČASTNILO SA HO 8 ČLENOV. PREROKOVALI PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY PODĽA PROGRAMU:
  1. Informácia o činnosti VSFZ za prvý polrok 2010 - Predniesol J. Švedlár, predseda združenia
  2. Príprava podujatí (Veniec krásy .... a Antológia folklóru)
  3. Rôzne
  4. Záver
  •       K ŽIVOTNÉMU JUBILEU Ing. Ladislava BAČINSKÉHO SA RADA VSFZ ROZHODLA UDELIŤ CERTIFIKÁT ČESTNÉHO ČLENA VSFZ.
 

 

 

 

 

                             * * *

Mirka Švedlárová.JPG
Keď odchádza mladý človek zo sveta, veľmi to bolí ...

 

       S hlbokým zármutkom  oznamujeme, že dňa 13. apríla 2010 nás náhle opustila vo svojich nedožitých 33 rokov, vynikajúca tanečníka, choreografka a  folkloristka telom i dušou ... Miriam Švedlárová.

     Jej posledná rozlúčka bola 21. apríla 2010 v Dome smútku na novom cintoríne v Kežmarku. Dlhé zástupy príbuzných, známych, priateľov, folkloristov, obdivovateľov i zvedavcov  sa s ňou prišli rozlúčiť, spomienkou, pohľadom či kvietkom a popriať  úprimnú sústrasť jej najbližším pozostalým.

     My, čo sme tam stáli,  sme ozaj nechápali, čo sa udialo. To,  že už nie je medzi nami, že si ju tak skoro povolali hen, na druhý svet.       Ozaj,  veľmi to bolí ...


      Miriam Švedlárová sa narodila 30. novembra 1977 a folklóru sa venovala od útleho detstva, do ktorého ju zasvätili jej rodičia. Najprv tancovala  v DFS Maguráčik a  FS Magura. Počas  štúdií  na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozova v Nitre tancovala v Ponitrane. Keď vyštudovala  národopis a anglický jazyk v rokoch 2001-2004 bola internou doktorandkou na Katedre etnológie a etnomuzikológie FF UKF a  externou asistentkou na Katedre etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre. Špecializovala sa na rodové štúdia a taktiež na etnochoreológiu a pedagogiku ľudového tanca. Študijné pobyty absolvovala vo Viedni a Bazileji. Po návrate zo štúdií si vytvorila súkromnú jazykovú školu v Kežmarku. V poslednom období bola choreografkou a tanečnou pedagogičkou vo FS Vagonár v Poprade.

 

Program VSFZ  na rok 2010:

-          13. a 14. marca 2010 sa na základne pozvania predsedu FoS ČR v Prahe uskutoční stretnutie predsedov FoS  a VSFZ za účelom ďalšej vzájomnej  spolupráce našich združení

-          v najbližších dňoch pripravuje  vedenie FUS stretnutie  v Banskej Bystrici a po jej uzáveroch sa uskutoční stretnutie Rady VSFZ v Košiciach

-          18. - 20. júna 2010 sa v mestách Poprad  a Kežmarok uskutoční  ďalší  ročník Medzinárodného detského folklórneho festivalu krojovaných bábik pod Tatrami

·       Pripravujeme ZÁLESANKU

 - stretnutie individuálnych členov VsFZ v Šarpanci v dňoch od 13. do 15. novembra 2009. Pokiaľ máte záujem zúčastniť sa, prihláste sa a nahláste počty osôb na tel.: 0918/433 355,  0905/398092, 052/77 22 466, alebo e-mailom: vsfzpp@azet.sk

 

 

v Blahoželáme k výročiu vzniku súborom:

 

-          FS BORIEVKE - 30. rokov slávnostný program „Ako bolo, ako je" dňa 10. októbra 2009 o 18.00 hod. v Štátnom divadle v Košiciach.

-          FS MAGURA - 55. rokov slávnostný program 14. november 2009, Kežmarok

v Srdečne blahoželáme aj Michalovi  Nogovi  k jeho životnému  jubileu,  umeleckému vedúcemu FS  Borievka

   Zaplatením členského poplatku je možné získať zľavy na vstupnom na mnohých  podujatiach folklórneho charakteru. Dôležité však je, mať pri sebe členský preukaz s vlepenou členskou známkou na príslušný rok a preukázať sa ním pri vstupe na podujatie.

Napr.:

v  Zamagurské folklórne slávnosti, Červený Kláštor

v  FF Východná

v  Slávnosti Rusínov - Ukrajincov, Svidník

v  EĽRO, Kežmarok

Copyright 2009–2022 © VSFZ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one