EASTSLOVAK FOLKLORE ASSOCIATION;

OSTSLOWAKISCHE GEMEINSCHAFT FÜR FOLKLORE

 

 

Východoslovenské folklórne združenie

           

Priekopa 15

 

060 01 KEŽMAROK

 

tel.: 0918 433 355,  0905 398 092, 052/77 22 466

vsfzpp@azet.sk

 

 

IČO: 00594504

DIČ: 2021157259

VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200

 

 IBAN: SK86 0200 0000 0000 1483 1542
FUS-logo.jpg

Východoslovenské folklórne združenie je jedným z členov Folklórnej únie na Slovensku, ktorej  úlohou je  uchovávať, ochraňovať a rozvíjať duchovné a materiálne prejavy tradičnej a ľudovej kultúry Slovenska na podujatiach doma a v zahraničí. Zároveň chce chrániť záujmy detí, mládeže i dospelých pri tejto činnosti spojenou s deklaráciou UNESCO a IOV.  
V pondelok 24. októbra 2011 sme sa navždy rozlúčili s našim členom
PhDr. Ladislavom Rychnavským,
ktorý odišiel vo veku nedožitých 69. rokov. Venujte mu tichú spomienku!

Rada VSFZ
Z činnosti VSFZ k 1.10. 2011:
- 26.- 27. apríl 2011 a 28. – 31. 8 .2011 sa na základne pozvania predsedu FoS ČR v Prahe uskutočnilo stretnutie predsedov FoS a VSFZ za účelom ďalšej vzájomnej spolupráce našich združení pri zabezpečení Dní tradičnej kultúry a tanečnej dielne malých tanečníkov, ako aj rozšírenie tejto spolupráce s Poľskom .
- 17. – 20. júna 2011 sa v obciach regiónu Veľká Lomnica , Spišská Teplica a v mestách Svit, Poprad a Kežmarok uskutočnil 15. ročník Medzinárodného detského folklórneho festivalu krojovaných bábik pod Tatrami, ktorý zaznamenal výrazný posun v účasti domácich a zahraničných súborov /8 a 8/ a tento sa stal členom festivalov IOV.
- 19.6.2011 sa v Mlynčekoch konal aj festival detských radostí „Keď raz budem veľký“
- Tanečná dielňa Malí tanečníci Červený Kláštor a Luhačovice – lektori Ladislav Bačinský a Juraj Švedlár, program tejto dielne vo Východnej, Kežmarku a Luhačoviciach, pripravuje sa ešte program v obci Stará Ves nad Odřejnici v októbri. V Prahe – odborná pomoc druhej skupine tanečnej dielne popri rokovaniu s predstaviteľmi FoS-u.
- Členovia nášho združenia pracovali v lektorských zboroch a porotách /Bačinský, Jacko, Švedlár/
- Web stránka – úprava novej verzie web stránky , poďakovanie patrí Vlaste Horňákovej!
- Spolupráca pri festivaloch: ZFS, /réžia programov/


Plán ďalšej činnosti VSFZ:

- Príprava informátora č. 55 - podklady a príspevky posielať na adresu vsfzpp@azet.sk;
- Prerobiť webstránku www.vsfzpp.sk ; www.vsfz.sk
- Stretnutie individuálnych členov VSFZ „Zálesanka“ plánované v dňoch 25. – 27. 11.201 v Humennom /krajská súťaž Nositelia tradícií 2011 PSK/. Prosím zvážte či vám vyhovuje termín a spätne zašlite stanovisko, nakoľko je potrebné zaslať ponuky aj ostatným individuálnym členom, aby sa to stihlo do uvedeného termínu!
- Registrácia 2% dane
- Príprava projektov na rok 2012 MK SR /Antológia folklóru: Určiť tému: ..... návrh poslať na VSFZ!, Festival dedinskej kultúry „Veniec krásy vekmi uvitý “, MF DFS Krojované bábiky 2012 termín: 8.– 10. Jún 2012 a Keď raz budem veľký/
- Registrovať VSFZ na príjem kultúrnych poukazov /MK SR/, aby prostredníctvom VSFZ mohli prebiehať výchovné koncerty MF DFSKB v školách v prešovskom i košickom kraji – ponuky potom konzultovať so školami.


PS: Očakávame od vás spätné odpovede na: Články do Informátora, či vyhovuje termín Stretnutia ind. členov a návrh témy na Antológiu. Na stretnutí ind. členov by sa zrealizovalo aj stretnutie Rady VSFZ.

Rada VSFZ
Keď raz budem veľký 2011 JEPG.jpg
1

   Zaplatením členského poplatku je možné získať zľavy na vstupnom na mnohých  podujatiach folklórneho charakteru. Dôležité však je, mať pri sebe členský preukaz s vlepenou členskou známkou na príslušný rok a preukázať sa ním pri vstupe na podujatie.

Napr.:

v  Zamagurské folklórne slávnosti, Červený Kláštor

v  FF Východná

v  Slávnosti Rusínov - Ukrajincov, Svidník

v  EĽRO, Kežmarok

Copyright 2009–2022 © VSFZ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one