EASTSLOVAK FOLKLORE ASSOCIATION;

OSTSLOWAKISCHE GEMEINSCHAFT FÜR FOLKLORE

 

 

Východoslovenské folklórne združenie

           

Priekopa 15

 

060 01 KEŽMAROK

 

tel.: 0918 433 355,  0905 398 092, 052/77 22 466

vsfzpp@azet.sk

 

 

IČO: 00594504

DIČ: 2021157259

VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200

 

 IBAN: SK86 0200 0000 0000 1483 1542
FUS-logo.jpg

Východoslovenské folklórne združenie je jedným z členov Folklórnej únie na Slovensku, ktorej  úlohou je  uchovávať, ochraňovať a rozvíjať duchovné a materiálne prejavy tradičnej a ľudovej kultúry Slovenska na podujatiach doma a v zahraničí. Zároveň chce chrániť záujmy detí, mládeže i dospelých pri tejto činnosti spojenou s deklaráciou UNESCO a IOV.  
ANTOLÓGIA FOLKLÓRU 2012
na tému: Párové tance čardášového typu - krucena a čardaš.
13. október 2012 16.00 hod.
Kultúrny dom Margecany


Informácie: VSFZ č.t. 0918 433 355
Festival dedinskej kultúry : Veniec krásy vekmi uvitý...
13. októbra 2012 o 14.00 hod.
Margecany
Stretnutie folklórnych kolektívov so spomienkou na nestorku slovenskej tradičnej kultúry Melánky Nemcovej.

Informácie: VSFZ č.t. 0918 433 355
Zálesanka 2012
Stretnutie individuálnych členov VSFZ 12. - 14. október 2012 v penzióne  na pumpe v Jaklovciach s účasťou na Festivale dedinskej kultúry a Antológii folklóru v Margecanoch.
Informácie: VSFZ č.t. 0918 433 355

Festival detských radostí....

 

 

Keď raz budem veľký, budem ...

takto sa  rozprávajú deti pri rôznych hrách a zábavkách. Východoslovenské folklórne združenie,  Podtatranské osvetové stredisko a Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku zorganizovali ďalšie zo stretnutí tradičnej kultúry spojené do nevšednej krásy umelcov rôznych vekových kategórií. Na pódiu  kežmarského  „kulturáku"  sa stretli generácie tanečníkov, hudobníkov,  detí a dospelí, aby spoločne deklarovali úsilie organizátorov, že napriek veku ovládajú umenie tradičnej kultúry na vysokej úrovni.

Cieľom je vyhľadávanie talentov, výchova detí ľudovým umením, osvojovanie si tradičných zručností a  ponúknuť  im priestor na verejnú prezentáciu, tvorivosti a zručností v rôznych umeleckých  kategóriách.

     Súťaže a prehliadky, organizované v postupnosti  okresných, krajských a celoštátnych kôl, dávajú príležitosť na prezentáciu len veľmi nepatrnému počtu nadanej detskej populácie. Zorganizovať jedno veľkolepé divadlo pre deti  si kladie za cieľ Festival detských radostí - formou  ukážok  umeleckej zručnosti  a umeleckých schopností v kategóriách hudobného a  tanečného folklóru. Toto všetko so spoluúčasťou detských vzorov - starších aj najstarších uznaných nositeľov ľudových tradícií pri všetkých činnostiach. Popri sebe budú tvoriť a interpretovať artefakty ľudovej kultúry otec a syn, babka a vnučka, krstný otec a krstný syn a tak podobne - podľa známeho pravidla: z ucha do ucha - z očí do očí - z nohy na nohu.

V programe sa striedali tanečníci zo súborov východoslovenského regiónu a ich veľké vzory z dospeláckych súborov a skupín.  Vyše 250 účinkujúcich predviedlo svoje tanečné i hudobné umenie, prezradilo čo to z ich práce a predstavili svoje vzory, s ktorými si spoločne zahrali  a zaspievali.  Spoločnej sa predstavili  heligonkári Samko Špak so svojim vzorom dedom Bjalončíkom, ako aj  tanečníci z kežmarského Maguráčika so svojím vedúcim a súborom seniorov Magurák a tiež s mládežníkmi súboru Magura, DFS Letnička a Venček Poprad a Jánošíček Svit. Takto sa prezentovali nielen sólisti / Marek Horňák zo Svitu  /, ale i celé skupiny. Postupne sa predstavili súbory zo Svitu , Popradu i blízkeho okolia. Škoda, že sa nevydarilo počasie a sobotňajšie poobede by určite prilákalo pred Kežmarku MsKS viac divákov, ktorí by mohli načrieť do zručnosti a  umenia  účinkujúcich.  Napriek tejto nepriazni sa organizátorom podarilo pripraviť milé podujatie, ktoré patrí ku klenotom tradičných podujatí ľudovej kultúry  pod Tatrami.

Podujatie sa uskutočnilo s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Ďakujeme!

J. Švedlár

Ke´d raz budem veľká 2012 JPG.jpg
vsetky canon 121.jpg
vsetky canon 106.jpg
FDR Maguráčik 1.JPG
MF DFS KB 2012

MF DFS KB 2012

MF DFS KB 2012

MF DFS KB 2012

Krojované bábiky pod Tatrami opäť zažiarili  421.07kB
Článok o priebehu festivalu pod Tatrami v .pdf formáte

Krojované bábiky pod Tatrami opäť zažiarili.

Východoslovenské folklórne združenie a  Podtatranské osvetové stredisko v Poprade už 16. krát pripravilo Medzinárodný festival detských folklórnych súborov Krojované bábiky .

Cieľom tohto projektu je výchova umením, podpora snahy detí neformálne sa stretávať, spoznávať a interpretovať najkrajšie zvyky, piesne, tance ľudu  z rôznych kútov sveta pre  ich zachovanie  nasledujúcim generáciám. Táto snaha vyústila do prípravy a realizácie Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov pod názvom Krojované  bábiky.  Deti oblečené v tradičnom kroji sú ako bábiky a preto  organizátori  vzali toto pomenovanie doslova a nazvali tento festival Krojované bábiky. Každý domáci účastník - detský folklórny súbor  si pozve svojho zahraničného hosťa, s ktorým vo svojej základnej škole spoločne vyučuje detí na tradičných dielničkách, tradičným tancom, hrám, piesňam - učia deti spoznávať tradičnú kultúru svojho súboru, ale hlavne zahraničného partnera.  

Symbolom festivalu sú krojované bábiky v typických krojoch jednotlivých zúčastnených súborov, ktoré si súbory sami zhotovia - pripravia ich na galaprogram a tieto bábiky /zahraničné/ sú ako symbol festivalu vystavené na medzinárodnej výstave Folklór vo farbách, ktorá je súčasťou festivalu.  Podujatie vyvrcholí spoločným galaprogramom, ktorého súčasťou je aj slávnostný akt výmeny týchto bábik - symbolov festivalu.

Tohtoročný sa vyznačoval značným počtom účinkujúcich súborov. Zo zahraničia sa predstavili súbory:   KHARS, Gyumri  z Arménska, INDJIJA z mestečka Indjija  zo Srbska, EDELWIES a GRACIA, Energodar  z Ukrajiny,  ZF MARZËBIÓNCZI Szymbark  z Poľska a    DFS PAHOY Denizbostanhsu z Turecka a z domácich súborov to bol hosť zo Skalice DFS SKALIČÁNEK a detské súbory z nášho regiónu, ktoré sú zároveň spoluorganizátormi festivalu. Okolo 600 účinkujúcich zo 16 súborov sa predstavilo s počas 6 festivalových  dní na trinástich koncertoch a tvorivých dielňach v základných školách nášho regiónu. Zvláštnosťou festivalu sú práve tvorivé dielne a výchovné koncerty , na ktorých predstavujeme jednotlivé regióny a zahraničnú tradičnú kultúru našim deťom, aby vedeli niečo viac z tejto oblasti. Piatok sa po prvý krát stretávajú zúčastnené kolektívy na spoločnej tvorivej dielni, kde jeden druhému predstaví svoj región a naučí toho druhého niečo zo svojho tanečného umenia. Sobota je otváracím dňom festivalu a t.r. vyšlo i počasie, takže na plne obsadenom námestí divákmi v Poprade sa predstavili všetky kolektívy svojím umením. Po prijatí predstaviteľmi mesta Poprad sa súbory rozdelili , aby si pozreli rôzne pamätihodnosti našich miest a okolia. Nedeľa je záverečným dňom festivalu, ale festival ešte neskončil, pretože pre veľký záujem škôl pokračovali tradičné dielne a koncerty na školách v regióne.  Nedeľňajšie popoludnie očakávali všetci, pretože na záver festivalu sa v akte výmeny bábik dočkajú toho , čo je jeho symbolom - vymenia si navzájom svoje krojované bábiky, aby aj ony propagovali tradičnú kultúru našich predkov. V slávnostnom akte výmeny si navzájom vymenili bábiky deti z Ukrajiny s našim Maguráčikom, Venček s Poľskom, Popradčan s Arménskom, Janošíček s Tureckom, Lomničaník so Srbskom a Letnička so Skaličánkom. Okrem týchto domácich kolektívov sa ešte predstavili  spevácka skupina Kolovrátok a ĽH Mlátok zo Svitu. Takto si bábiky našli nový domov, ktorý im pripomenie chvíle strávené s novými priateľmi na festivale. Tento festival sa zaradil do kalendára podujatí v regióne a čoraz viac si získava podporu nielen účinkujúcich, ale hlavne divákov, čomu nasvedčovala návštevnosť jednotlivých programov, hlavne sobotňajšieho i záverečného v Poprade a Kežmarku.  A aj toto je zmyslom festivalu predstaviť tradičnú kultúru čo najväčšiemu počtu účastníkov, aby sme ju zachovali budúcim generáciám.

V Poprade 13.6. 2012

J. Švedlár


Foto: Ľ. Baran

Festival detkých radostí "Keď raz budem veľký"
Festival detkých radostí "Keď raz budem veľký"
Pozvánka

Pozvánka

Pozývame Vás na 16. ročník MS DFS KB 2012 pod Tatrami
MF DFS KB 2012 IOV certifikát.jpg

****************

Úprimne blahoželáme nášmu členovi Jozefovi Balogovi, ktorý nedávno oslávil svoje 50-te narodeniny netradične. Pre svojich priateľov, známych a blahoželantov  pripravil celovečerný program „Čo som sa naučil, za prvých 50 rokov...", na ktorom účinkovali: Zbor Krista Kráľa Prešov, Senior FS Karpaťanin Prešov, Senior FS Šarišan, Anička Poráčová a i. Týmto sa i my pripájame k vrúcnym prianiam. „Ži nám ešte druhých 50 rokov, aby si nám po ich uplynutí mohol ukázať čo si sa naučil!!!"

Pozvánka   914.21kB
Na celovečerný program "Čo som sa naučil za prvých 50 rokov..."

****************

Pozvánka

Pozvánka

Pozývame Vás na program súborov Maguráčik, Magura a Magurák pri príležitosti osláv 20. výročia založenia KPM.

****************

DSC02390.JPG
V dňoch 16. - 17. marca 2012 sa v  Španej doline uskutoční zasadnutie výkonej rady FÚS za účasti predsedov a tajomníkov združení. Naše združenie zastupuje Juraj Švedlár a Vlasta Horňáková. Bližšie informácie po jeho ukončení.

****************

Srdečne ďakujeme  všetkým, ktorí prispeli a poukázali 2% dane pre VSFZ v roku 2011. Finančné prostriedky boli použité pre ďalší chod organizácie a zabezpečenie aktivít a podujatí.

 Ešte raz srdečná vďaka.

Budeme radi pokiaľ nás obdaríte svojou priazňou aj v roku 2012. Tu sú  potrebné tlačivá pre fyzické osoby: Vyhlásenie pre VSFZ a potvrdenie o príjme 2011. 

****
Východoslovenské folklórne združenie vydalo 55 čísel Informátora, v ktorých uverejnilo niekoľko odborných článkov a príspevkov . Prehľad tém uvádzame v priloženom súbore:
*******
            Pozor !            Pozor !          Pozor!
Východoslovenské folklórne združenie realizovalo v minulých rokoch niekoľko významných podujatí. Medzi klenoty patria podujatia: Antológia folklóru,Veniec krásy vekmi uvitý, Keď raz budem veľký.
Pre záujemcov sme pripravili niekoľko titulov realizovaných podujatí:
 /viď priložená príloha/

  
*******

Práve prebiehajú posledné úpravy k vydaniu Informátora č. 55.  V najbližších dňoch sa s nim budete môcť oboznámiť.

Prajeme príjemné čítanie

Redakčná rada Informátora VSFZ

****
PF 2012

PF 2012

   Zaplatením členského poplatku je možné získať zľavy na vstupnom na mnohých  podujatiach folklórneho charakteru. Dôležité však je, mať pri sebe členský preukaz s vlepenou členskou známkou na príslušný rok a preukázať sa ním pri vstupe na podujatie.

Napr.:

v  Zamagurské folklórne slávnosti, Červený Kláštor

v  FF Východná

v  Slávnosti Rusínov - Ukrajincov, Svidník

v  EĽRO, Kežmarok

Copyright 2009–2022 © VSFZ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one