EASTSLOVAK FOLKLORE ASSOCIATION;

OSTSLOWAKISCHE GEMEINSCHAFT FÜR FOLKLORE

 

 

Východoslovenské folklórne združenie

           

Priekopa 15

 

060 01 KEŽMAROK

 

tel.: 0918 433 355,  0905 398 092, 052/77 22 466

vsfzpp@azet.sk

 

 

IČO: 00594504

DIČ: 2021157259

VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200

 

 IBAN: SK86 0200 0000 0000 1483 1542
FUS-logo.jpg

Východoslovenské folklórne združenie je jedným z členov Folklórnej únie na Slovensku, ktorej  úlohou je  uchovávať, ochraňovať a rozvíjať duchovné a materiálne prejavy tradičnej a ľudovej kultúry Slovenska na podujatiach doma a v zahraničí. Zároveň chce chrániť záujmy detí, mládeže i dospelých pri tejto činnosti spojenou s deklaráciou UNESCO a IOV.  
VSFZ pozdrav 2013.jpg
ROKOVANIA NA VR FÚS V POS ZVOLEN

 

sa zúčastnili aj predseda VsFZ  J. Švedlár a tajomníčka Bc. V. Horňáková, dňa 30.11.2013. Predseda  FUS Mgr. Š. Zima  informoval radu  o zrealizovaných aktivitách za roky 2012/13, ale aj dlhodobých úlohách. Rozoberali sa rôzne čiastkové ciele,  dlhodobá tradičná i ekonomická činnosť.  Stretnutie malo predprípravný ráz, pred ďalším rokovaním, ktoré by sa malo realizovať v januári. Predsedovia dcérskych združení prezentovali  činnosť vo svojej pôsobnosti. R. Uhrín  predstavil projekt Špania dolina klenot Slovenka, ktorý je zachytený v knižnej publikácii s rovnomenným názvom. Túto publikáciu venoval všetkým zúčastneným viď. foto nižšie.

vho

 

Zdroj: www.vsfz.sk

DSC00679.JPG
DSC00686.JPG
                 ***                 

 

ZASADANIE RADY A RK VSFZ  

  

     Riadne zasadanie Rady a RK VSFZ sa konalo 13.11.2013 v Košiciach o 16,00 hod. V priestoroch kancelárie FS Borievka sa prerokúvali rôzne body činnosti VSFZ. Medzi najdôležitejšie patrili: Grantový systém, Terminovník podujatí VSFZ, Príprava a koncepcia Antológie folklóru, Príprava a koncepcia Bakšayová kapsa, Vyhodnotenie činnosti a podujatí, Riešenie nedostatkov pri podujatiach, Účtovná uzávierka,  Príprava a organizácia 13. valného zhromaždenia - ktoré by sa malo konať v navrhovaných mestách Spišská Nová Ves, Poprad alebo Kežmarok. 

     Bohatá činnosť mala dlhú a plodnú rozpravu, ktorá viedla k vyústeniu záverov. Jej výsledky uvidíte v projektoch  v roku 2014, ktoré budú závisieť od finančnej podpory grantovej činnosti VSFZ. Rada a RK VSFZ touto cestou ďakujú všetkým tým, ktorí pomáhali a pomáhajú pri realizácii projektov a napĺňaniu cieľov VSFZ.

 
        Vho
 
Zdroj: www.vsfz.sk
 

Ahoj!

Ak chcete pozrieť fotogalériu z Bakšayovej kapsy 2013 kliknite na link:
 https://plus.google.com/u/0/photos/110645851270291082181/albums/5922809497957019249

Vážení priatelia!
Východoslovenské folklórne združenie vytvorilo svoj profil i na facebooku. Ak máte záujem môžete sa prihlásiť.

Bakšayova  kapsa 2013.

 

Prvý septembrový víkend bol na Spiši venovaný spomienke na významného človeka, ktorý pôsobil ako profesionálny tanečník, choreograf, scenárista, režisér a metodik tanca na východnom Slovensku - Jožkovi Bakšayovi. Projekt pod  názvom „Bakšayova kapsa" určený seniorským folklórnym kolektívom je autorským príspevkom Východoslovenského folklórneho združenia, v spolupráci s Podtatranským osvetovým strediskom v Poprade a  Združením FEMAN, ktoré  finančne  podporilo Ministerstvo kultúry SR.

     Samotný program „Z Bakšayovej kapsy" bol koncipovaný tak, aby najmä v moderátorských fragmentoch neformálnym spôsobom  priblížil život a tvorbu Jožka Bakšaya. Programovým číslam, ktoré uviedli seniorské folklórne kolektívy, predchádzajú zážitky a spomienky, ktoré sú uložené v reálnej koženej kapse, akú nosil sám Jožko Bakšay. Z nej sú myšlienky, spomienky a zážitky vyberané a predstavované publiku tak, aby čo najviac korešpondovali s dejovou osnovou.

Jeho najbližší spolupracovník a priateľ Ladislav Bačinsky takto uviedol samotný program:

Jožo Bakšay, môj najlepší priateľ, ktorého som si privlastnil za brata, odišiel z tohto sveta veľmi mladý - mal len 53 rokov. Keď už vedel, že   nebude návratu, želal si, aby sme ho na poslednej ceste odprevadili práve touto piesňou „Široko koreňe, tej jabloňi, tej jabloňi...". Stalo sa. Jožo, tak sme sa s Tebou lúčili a dnes sa rovnako tak s Tebou zvítavame. A, malo by to byť častejšie, pretože takáto spomienka na Teba bude trvalá - projekt Bakšayova kapsa" sa bude opakovať dovtedy, kým nám, ešte žijúcim, budú sily stačiť a zdravie slúžiť.   Prisadni k nám a vnímavo sleduj, či to robíme tak, ako by to bolo aj podľa Tvojho gusta. A dovoľ, aby sme sa trochu prehrabali v Tvojej kapse a načreli do spomienok. A tiež, aby sme naše stretnutie aj patrične obveselili. Veď Ty si bol optimisticky naladený vždy a všade."

A týmto začal samostatný program,  v ktorom sa predstavili Jožkovi rovesníci i niektorí kamaráti zo súborov Čačinare Spišská Nová Ves, Magurák Kežmarok, Karpaťanin a Starišan Prešov, Omladina Košice, Svojina Michalovce a Vagonár stará škola Poprad. Vo vyše dvojhodinovom programe predstavili piesne a tance regiónov Východného Slovenska, ktoré Jožko Bakšay dôverne poznal a prešiel, ako výskumník a realizátor folklórnych podujatí.  Takto sme prešli cez Šariš, Spiš, goralskú oblasť, spoznali sme rusínsku tradičnú kultúru, ktorej sa venoval počas svojho úspešného pôsobenia v prešovskom PUĽS-e až na rovinatý Zemplín. Tieto oblasti po výskume veľakrát spracoval v tanečnej podobe v rôznych súboroch. Laco Bačinsky pridal niekoľko príbehov zo spoločnej práce a k nemu sa v seminári venovanom Jožkovi Bakšayovi pridali ďalší: Mgr.Art. Štefan Zima, predseda Folklórnej únie na Slovensku a blízky Jožkov spolupracovník z NOC  v Bratislave, bývalý vedúci FS Jahodná p. Šebo, Eduard Buraš, Rela Henzelyová a ďalší priatelia. Spomienku na Jožka Bakšaya si prišli uctiť i zakladatelia súboru Jahodná.   

Takto sme naplnili myšlienku a cieľ projektu Bakšayova kapsa 2013. Veríme, že sme okrem spomienky na významného folklórneho činovníka pripravili i hodnotný program a stretnutie seniorov pôsobiacich v spomínaných kolektívoch nášho regiónu. Potvrdilo sa, že tento projekt patrí k tým, ktoré prinášajú radosť a potešenie spojenú zo životnou láskou k folklóru a tradičnej kultúry nášho Slovenska. Touto cestou úprimne ďakujeme Ministerstvu kultúry SR, ktoré finančne podporilo tento projekt, Podtatranskému osvetovému stredisku a združeniu Feman za pomoc pri realizácii podujatia. Poďakovanie patrí i seniorom zo všetkých zúčastnených kolektívov, ktorí vyslovili presvedčenie, že sa na takomto podujatí veľmi radi stretnú i v budúcnosti.

                                                                                                             J. Švedlár

 

Pozývame všetkých priaznivcov folklóru na Festival seniorov  Bakšayova kapsa -  program folklórnych kolektívov východoslovenského kraja, ktorý je venovaný jednému z propagátorov a organizátorov folklóru Jožkovi Bakšayovi.

Program sa uskutoční v dňoch 6. - 8. septembra 2013 v Európskom dome Spišská Kapitula v Spišskom Podhradí.

Bakšayova kapsa

Bakšayova kapsa

Z Bakšayovej kapsy  96.26kB
scenár programu
Z Bakšayovej kapsy   18.43kB
Scénosled programu
Pozvánka Pavička.JPG
05 Poďakovanie DFS - MFDSFKB13.jpg
04 Článok Podtatr. Kuriér MF DFSKB13 001a.JPG

Bábiky po tatrami opäť bodovali.

Sedemnásty ročník medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Krojované bábiky pod Tatrami naplnil do bodky svoje poslanie. Už tretí rok je tento festival zaradený do kalendára svetových festivalov IOV, čo zvýrazňuje jeho kredit.

                 Od štvrtka do utorka sa v základných školách regiónu zaúčali žiaci do tajov tradičnej kultúry rôznych národov.  V tvorivých dielňach a výchovných koncertoch sa predstavili okrem domácich súborov i hostia zo zahraničia. Vo štvrtok vo Veľkej Lomnici sa predstavil kežmarský Maguráčik, v piatok v Hranovnici to boli súbory Maguráčik a český Šáteček z Nymburka, v pondelok  vo Vikartovciach Ruská Ulibka z Jaroslavla, Ukrajinská Junona zo Záporožia a domáci Pramienok a v utorok vo Svite popradská Letnička a domáce kolektívy Jánošíček a Štýl.

                Organizátori Východoslovenské folklórne združenie, Podtatranské osvetové stredisko Poprad, mestá Poprad, Kežmarok a Svit, ako aj obce Veľká Lomnica, Hranovnica, Vikartovce s finančným príspevkom Ministerstva kultúry pripravili pre divákov a žiakov ozaj pestrý program. Okrem spomínaných tvorivých dielní sa v piatok podvečer uskutočnil tanečný wokshop na futbalovom štadióne vo Veľkej Lomnici za účasti všetkých účinkujúcich. Deti sa zaúčali do tajov národných tancov z Ruska, Ukrajiny a zahrali si známe hry, tance a naučili nové piesne. Medzi najzaujímavejšie a najobľúbenejšie hry patrila hra s metlou a šatkový tanec.  Po malom občerstvení na pravom slovenskom guláši sa ukončil tento  festivalový deň. Sobota tradične patrí sprievodu a otvoreniu festivalu v Poprade.  Od skorého rána znela popradským námestím ľudová hudba a pieseň v podaní účastníkov festivalu a o 10.00 hod. začal  pestrofarebný kolotoč tancov a hier detí z celej Európy. Postupne sa predstavili súbory Letnička, Jánošíček, Goralik, Popradčan, Venček a zahraniční hostia Ulibka z Ruska, Junona z Ukrajiny, Šáteček z Českej republiky. Skoro dvojhodinový koncert prilákal na námestie množstvo divákov a celú atmosféru potvrdilo i slnečné počasie.  Popoludňajšie prijatie v obradnej sieni popradského mestského úradu  dalo punc dôležitosti a pozornosti tomuto festivalu.  V podobnom duchu sa nieslo i prijatie v starobylej radnici v Kežmarku v nedeľu, kde sa začal nedeľňajší program festivalu. Po prijatí za účasti všetkých kolektívov, účastníkov festivalu sa nacvičil akt výmeny bábik a o 14.00 hod. začal samotný program. Viac ako dve hodiny tanca, spevu a hudby prilákalo na kežmarske námestie značné množstvo divákov a  záverečný akt výmeny bábik naplno roztlieskal toto publikum.

                Akt výmeny bábik je jedným z vrcholov tohto podujatia. Bábiky, ktoré si súbory navzájom vymenili pocestujú do rôznych kútov sveta a pripomenú pekne strávené chvíle  tohtoročného festivalu. Spoznali sme množstvo nových priateľov a naučili niekoľko nových hier a tancov. Opäť sme získali do zbierky niekoľko zaujímavých krojovaných bábik, a rozšírili vitríny v krajskom múzeu bábik v Stropkove, kde aj naše bábiky majú svoje miesto. Záverečné poďakovanie organizátorov festivalu všetkým účinkujúcim vhodne ukončilo spoločné festivalové dianie, ktoré umocnilo i pekné slnečné počasie.  Všetci si svorne zaželali veľa úspechov a vyslovili presvedčenie, že sa i naďalej budeme stretávať pri takýchto krásnych podujatiach, ktoré lahodia oku a upokojujú dušu.

Poďakovanie patrí hlavne Ministerstvu kultúry SR za poskytnuté finančné prostriedky, ktorými podporilo tento festival a prispelo k ďalšej propagácii tradičnej kultúry Slovenska.

Ďakujeme!  

 

Juraj Švedlár

03 Článok Podtatr. Kuriér - Maguráčik opäť zlatý.JPG

CENA Eleny Medveckej udelená po prvý krát

Dňa 2.6.2013 sa z poverenia predsedu FÚS Mgr. art.  Štefana Zimu zúčastnila Bc. Vlasta Horňáková  vyhlásenia výsledkov  24. ročníka celoštátnej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov v Likavke, pričom odovzdala cenu Eleny Medveckej  vedúcim súboru Pavička Sečovce Valérii Benedekovej a Magdaléne Kožuchovej, na základe výsledkov hlasovania  vedúcich súborov zúčastnených na celoslovenskej súťaži.  Hlasovania sa zúčastnilo 12 vedúcich, pričom podľa pokynov navrhli svoje typy zapísaním do pripravených hlasovacích lístkov. Vyplnené hlasovacie lístky odovzdali zástupcovi FUS, ktorý  na základe počtu hlasov  uzavrel voľbu a určil víťaza  s najväčším počtom hlasov. Stal sa ním   DFS Pavička zo Sečoviec, ktorý získal 5 hlasov na prvom mieste. Hneď za ním mal 3 hlasy DFS Sliačanček z L. Sliačov. Súbory Ragačinka, Turiec, Kornička a Goral dostali po 1 hlase. Odporúčania na druhom mieste  s počtom 2 hlasov sa umiestnili  DFS Goral,  Oriešok, Brezinky  a Sliačanček. Pavička, Maguráčik, Raslavičaník a Zornička dostali po 1 hlase.

Súčasťou ocenenia  bol aj finančný príspevok vo výške 200€ na podporu činnosti oceneného detského folklórneho súboru.  Cena Eleny Medveckej, profesionálnej kultúrno - osvetovej pracovníčky Matice Slovenskej a Osvetového ústavu v Bratislave v 50. - 80.-tich rokoch 20.-tého storočia bola  najvýraznejšou osobnosťou detského folklórneho hnutia  na Slovensku  známou pri vyhľadávaní  ľudových tradícií pod vedením svojich učiteľov : PRI PRAMENI KRÁSY v odbornej edícii DETI - DEŤOM. Cena E. Medveckej má povzbudiť vedúcich súborov pri  ich náročnej  práci vzdelávania a výchove detí ľudovým umením. DFS Pavička sa najviac priblížil poslaniu, ktorého hlavnou ideou je cena E. Medveckej udelená v tomto prípade po prvý krát. Zároveň sa  týmto  zapísal do histórie udeľovania tejto ceny na Celoslovenskej súťaži DFS v Likavke.

 

Vlh

Odovzdávanie ceny E. Medveckej
Odovzdávanie ceny E. Medveckej
03 Cena Pri prameňoch krásy.jpg

Veľký úspech našich členov !

 

Pekný darček k medzinárodnému dňu detí si  pripravili naši členovia  z Detských folklórnych  súborov Maguráčik z Kežmarku a Pávička zo Sečoviec  keď na celoštátnej súťaži detských folklórnych súborov v Likavke v sobotu 1. júna 2013 získali  umiestnenie v ZLATOM PÁSME. Maguráčik získal aj Cenu za interpretáciu ľudovej hudby a Sečovská Pávička CENU ELENY MEDVECKEJ ( udeľuje Folklórna únia na Slovensku za významný prínos vo vzdelávaní a výchove detí prostredníctvom tradičného ľudového umenia).

K tomuto úspechu im blahoželáme!

05 web plagát MF DFS KB 2013.JPG
ZFS 2013 plagát (2).jpg
Nálepka MF DFS KB 13C.JPG
Bakšayova kapsa 2013 plagát.jpg
Cyril.jpg

Dňa 16. apríla 2013 v podvečer zomrel náš bývalý kolega, priateľ,
pedagóg, výskumník, choreograf, režisér a scenárista, popredný expert pre tradičnú ľudovú kultúru a kultúrno-osvetovú činnosť:

prof. Cyril Zálešák (Kuželov 4. 2. 1920 - 16. 4. 2013 Bratislava).

Zdravotný stav p. Zálešáka sa posledné týždne postupne zhoršoval. A včera zosnul v nemocnici v Bratislave.


Stručne: Nestor Folklórneho hnutia na Slovensku prof. Cyril Zálešák, rodák z Kuželova (Morava) bol výborný muzikant (husle) aj spevák, rád tancoval Verbuňk. Začal študovať na Masarykovej univerzite v Brne, no v r. 1939 sa v Čechách zatvárali niektoré vysoké školy, tak si vybral Univerzitu Komenského v Bratislave. Úspešne absolvoval geografiu a telesnú výchovu. Bol výborným športovcom (majster Slovenska v skoku o tyči). V práci na Povereníctve školstva a kultúry sa dostal k prvým výskumom tradičnej ľudovej kultúry. Úspešné boli jeho prvé publikácie: Horňácky odzemok a verbuňk (1950). Neskôr: Pohronské tance (1953). Medzi tým prijal pozvanie na prácu v Matici Slovenskej v Martine. Tam založil: Ústredie národopisných a tanečných ochotníckych skupín. Pritom aj prvý Poradný zbor pre národopisné skupiny. Má veľkú zásluhu na založení Šatnice krojov, ktorá ako požičovňa veľmi pomáhala vtedajším národopisným skupinám.

Z Martina prešiel spolu s Odborom Ľudovej umeleckej tvorivosti (ĽUT) do Bratislavy, kde bol rozhodnutím Povereníctva pre školstvo a kultúru zriade-ný Osvetový ústav (1953) aj jeho Tanečné oddelenie.

 

Je autorom veľmi hodnotných odborných publikácií, zborníkov, napríklad: Ľudové tance na Slovensku (1964) a stoviek odborných článkov v rôznych odborných časopisoch v Československu i v zahraničí. Prednášal na odbor-ných školeniach, seminároch a sympóziách. Bol jedným z prvých predsedov Programovej rady Folklórneho festivalu vo Východnej. Vedúcim Tanečného oddelenia Osvetového ústavu bol až do sept. 1977, kedy odišiel do penzie. Spolupracoval externe v uvedenom oddelení - spracoval známu publikáciu: Folklórne hnutie na Slovensku. Požiadavka na toto dielo vznikla v novembri 1977, na pracovnej koordinačnej porade metodikov - odborných pracovníkov pre folklór z vtedajších Okresných osvetových stredísk na Slovensku, kde sme sa v kruhu odborníkov - osvetárov poďakovali C. Zálešákovi za jeho dlhoročnú odbornú prácu.  

C. Zálešák bol vyše dvadsať rokov vedúcim a choreografom folklórneho súboru Technik. Ako choreograf a pedagóg pôsobil aktívne vo viacerých folklórnych súboroch.

Bol scenáristom a režisérom desiatok scénických programov na folklórnych festivaloch a slávnostiach na Slovensku i v Čechách. Tiež pôsobil roky ako aktívny člen Programovej rady folklórneho festivalu v Strážnici.

 

 

Za svoju odbornú prácu získal rad významných odborných ocenení a
štátnych vyznamenaní.


Vzdajme chvíľou ticha poctu jeho nezastupiteľnému celoživotnému dielu,
ktorým sa zaradil nesporne medzi najvýznamnejšie osobnosti národnej kultúry Slovenskej i Českej republiky.

 

 

Česť jeho pamiatke !

 


Bratislava, 17. apríl 2013

  Mgr. art. Štefan Zima,  Senátor  h. c.   Predseda Folklórnej únie na Slovensku

V informátore 56 sa dočítate veľa zaujímavého.
vsfz pozdrav.jpg

   Zaplatením členského poplatku je možné získať zľavy na vstupnom na mnohých  podujatiach folklórneho charakteru. Dôležité však je, mať pri sebe členský preukaz s vlepenou členskou známkou na príslušný rok a preukázať sa ním pri vstupe na podujatie.

Napr.:

v  Zamagurské folklórne slávnosti, Červený Kláštor

v  FF Východná

v  Slávnosti Rusínov - Ukrajincov, Svidník

v  EĽRO, Kežmarok

Copyright 2009–2022 © VSFZ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one