EASTSLOVAK FOLKLORE ASSOCIATION;

OSTSLOWAKISCHE GEMEINSCHAFT FÜR FOLKLORE

 

 

Východoslovenské folklórne združenie

           

Priekopa 15

 

060 01 KEŽMAROK

 

tel.: 0918 433 355,  0905 398 092, 052/77 22 466

vsfzpp@azet.sk

 

 

IČO: 00594504

DIČ: 2021157259

VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200

 

 IBAN: SK86 0200 0000 0000 1483 1542
FUS-logo.jpg

Východoslovenské folklórne združenie je jedným z členov Folklórnej únie na Slovensku, ktorej  úlohou je  uchovávať, ochraňovať a rozvíjať duchovné a materiálne prejavy tradičnej a ľudovej kultúry Slovenska na podujatiach doma a v zahraničí. Zároveň chce chrániť záujmy detí, mládeže i dospelých pri tejto činnosti spojenou s deklaráciou UNESCO a IOV.  
VSFZ pozdrav 2014.jpg
Zálesanka 2014.
Na Mikuláša 5.  - 7. decembra 2014 sa v Kežmarku uskutočnilo ďalšie stretnutie članov Východoslovenského združenia. /častníci si pozreli pamätihodnosti mesta a večer slávnostný premiérový program FS Magura k 60. výročiu jeho vzniku. Počas Zálesanky sa uskutočnilo i zasadnutie Rady VSFZ, ktoré sa zaoberalo stručným zhodnotením roka a načrtlo plán ďalšej činnosti. Medzi priority združenia patria tradičné projekty, ktorými VSFZ prispieva k obohateniu života tradičnej kultúry na Slovensku. Medzi ne patria Antológia folklóru, Festival dedinskej kultúry Veniec krásy vekmi uvitý , Festival detských radostí Keď raz budem veľký, Bakšayova kapsa - Fesival seniorských kolektívov, Medzinárodný festival detských folklórnych súborov Krojované bábiky. VSFZ sa významnou mierou podieľa na činnosti v prešovskom a   košickom kraji a jeho vsledky patria k tým najhodnotnejším.
                                                                                                                                                                                JŠ 
60.FS Magura -prispevok Mušinka.doc  28.67kB
príspevok p. Mušinku
Ďakovný list FS Magura 60. výr.JPG
img_7303.jpg
img_7307.jpg

POZVANIE  na akciu VSFZ  
 

      Zálesanka  je stretnutie individuálnych členov – jednotlivcov VSFZ. Účelom tohto stretnutia je nielen lepšie spoznávanie sa medzi sebou, ale aj spoznávanie folklórnych zvláštností, tradícií,  zaujímavostí. Jeho prvé stretnutie sa konalo v Zálesí v Doškoľovacom zariadení Zálesanka.  Podľa tohto miesta dostala táto aktivita pomenovanie Zálesanka. Stretnutie individuálnych členov sa koná od vtedy skoro vždy na inom mieste a má inú atmosféru aj odlišnosti. V súčasnej dobe pripravujeme v poradí  už 13. Zálesanku.
Zálesanka XIII.
Termín:  5. – 7. december 2014
Miesto ubytovania:  Internát SOŠ, Garbiarska 1, 060 01 Kežmarok
Miesto programu:  Kežmarok
Program:
Piatok – 5.12.2014
  • Príchod do ubytovacieho zariadenia v Kežmarku od 17 hod do 19 hod.,
  • ubytovanie,  o 18.00 h. možnosť účasti na 1. premiére FS Magura v športovej hale V. Jančeka
  • zoznamovací večer (večera z vlastných zdrojov).
Sobota  - 6.12.2014
  • raňajky a obed z vlastných zdrojov
  • Spoznávaj históriu a kultúru Kežmarku – prehliadka pamätihodností mesta
  • účasť na oslavách 60. výročia vzniku FS Magura o 18.00 hod. v športovej hale V. Jančeka
po programe je spoločenské posedenie v internáte SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok.
Nedeľa – 7.12.2014
  •  raňajky z vlastných zdrojov
  • odovzdávanie ubytovania a návrat domov.
                 Svoj záujem účasti na tomto stretnutí potvrdíš uhradením účastníckeho poplatku 30 ,- €, ktorý zahŕňa výdavky na   program a spoločenské posedenie.     Ubytovanie /2 noci/ hradí VSFZ!

Sumu je potrebné uhradiť do 25.112014 na účet VSFZ,  VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200,  IBAN: SK8602000000000014831542. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a počet zúčastnených osôb (napr.: Mrkvicka Jozef, Bratislava,2x). Kópiu dokladu o úhrade je potrebné obratom zaslať poštou na adresu  VSFZ, alebo na vsfzpp@azet.sk, prípadne oznámiť úhradu telefonicky -  0918/433 355. Bližšie informácie nájdete aj na webovej stránke VSFZ: http://vsfzpp.sk/.

Tešíme sa na vás a na príjemnú atmosféru vo vašej spoločnosti!
 
 
                                                                                                            Juraj Švedlár, predseda


Návratku nájdete  nižšie v pozvánke na Zálesanku !
 
 
FS-Magura-60.-pozvánka.jpg
02 WEBPlagát Veniec krásy 2014.JPG
02 Webplagát Antológia 2014.JPG
Bakšayova kapsa 2014.doc  34.82kB
tlačová správa
11-Z-Bakšayovej-kapsy-2014---Scenár.docx  32.7kB
scenár sobotňajšieho programu Z Bakšayovej kapsy 2014
06 WEB Plagát FBK2014.JPG
Folkmarčanka I 20. výr. -plagát.jpg

Východoslovenské folklórne združenie pripravilo s podporou Ministerstva kultúry SR ďalší projekt tradičnej kultúry pod názvom KEĎ RAZ BUDEM VEĽKÝ. Projekt je zameraný na propagáciu nositeľov tradičnej kultúry a jej odovzdávanie z generácie na generáciu. Príďte podporiť účastníkov projektu dňa 12. júla 2014 v Kežmarku.

Festival detských radostí Keď raz budem veľký
Festival detských radostí Keď raz budem veľký
Web Plagát MF DFS KB 2014.JPG
10257062_1582144322009938_4056776246980335954_o.jpg
********************************************************************
Zasadanie výkonnej Rady FUS vo Zvolene 21. marca a 5. apríla 2014 prinieslo niekoľko posunov v činnosti FUS. Predseda Štefan Zima predniesol niekoľko návrhov ďalšej činnosti a vysvetlil zásadypráce FUS. Predložil aj ekonomické zhodnetenie roka 2013. Na zasadnutie boli prizvaní aj ďalší členovia - folklóri nadšenci, ktorí sú ochotní prispieť k činnosti FUS-u. Bližšie informácie prinesieme po zaslaní zápisnice zo zasadnutia.
                                                                                                                                                           JŠ
IMG_20140321_140859.jpg
IMG_20140321_152731.jpg
IMG_20140321_152803.jpg
**********************************************************************
Vážení priatelia!

aj v roku 2014 môžeš pomôcť !
2 %
S Ú   V E Ľ K O U    P O D P O R O U
Ak nemôžeš  prispieť svojmu združeniu sám, poraď   svojej rodine,
popros svojich známych a priateľov, aby neváhali a podali
VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ SUMY DO VÝŠKY
2 %  ZAPLATENEJ DANE
z príjmov fyzickej osoby (za rok 2013)
pre Východoslovenské folklórne združenie
 
VEĽKÁ VĎAKA !

 

 

Vážení priatelia!

Východoslovenské folklórne združenie
vytvorilo svoj

profil i na facebooku.

Ak máte záujem môžete sa prihlásiť.

 
Pozor!!!!
Práve prebieha uzávierka INFORMÁTORA 57 (do 26.1.2014).


 

* * *

+ Igor Medlen,

...bývalý Technikár, tanečník, muzikant, folklorista....

 

Pohreb bude v stredu o 12,30 hod. v krematóriu v Bratislave

 

Jano Dozsa
 

* * *

VSFZ pozdrav 2013.jpg

   Zaplatením členského poplatku je možné získať zľavy na vstupnom na mnohých  podujatiach folklórneho charakteru. Dôležité však je, mať pri sebe členský preukaz s vlepenou členskou známkou na príslušný rok a preukázať sa ním pri vstupe na podujatie.

Napr.:

v  Zamagurské folklórne slávnosti, Červený Kláštor

v  FF Východná

v  Slávnosti Rusínov - Ukrajincov, Svidník

v  EĽRO, Kežmarok

Copyright 2009–2022 © VSFZ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one