EASTSLOVAK FOLKLORE ASSOCIATION;

OSTSLOWAKISCHE GEMEINSCHAFT FÜR FOLKLORE

 

 

Východoslovenské folklórne združenie

           

Priekopa 15

 

060 01 KEŽMAROK

 

tel.: 0918 433 355,  0905 398 092, 052/77 22 466

vsfzpp@azet.sk

 

 

IČO: 00594504

DIČ: 2021157259

VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200

 

 IBAN: SK86 0200 0000 0000 1483 1542
FUS-logo.jpg

Východoslovenské folklórne združenie je jedným z členov Folklórnej únie na Slovensku, ktorej  úlohou je  uchovávať, ochraňovať a rozvíjať duchovné a materiálne prejavy tradičnej a ľudovej kultúry Slovenska na podujatiach doma a v zahraničí. Zároveň chce chrániť záujmy detí, mládeže i dospelých pri tejto činnosti spojenou s deklaráciou UNESCO a IOV.  
VsFZ_PF2020.jpg
Ďakovný list Vihorlat Sniná.jpg
Vianoce pod Tatrami Kežmarok.jpg
vianoce štola.jpg
Vianoce pod Tatram N.Lesnái .jpg
Vianocce pod Tatrami Poprad.jpg
Vianoce pod Tatrami Švábovce.jpg
Východoslovenské folklórne združenie a Podtatranské osvetové stredisko Poprad  v  spolupráci s mestami a obcami podtatranského regiónu pripravili pre širokú verejnosť najkrajšie zvyky, hry,  piesne a koledy pod názvom Vianoce pod Tatrami 2019.  Ako každoročne aj tohto roku sa prihlásilo niekoľko detských folklórnych kolektívov z nášho regiónu. Teší nás, že opäť ich pribudlo.  Prajeme všetkým pokojne Vianoce  a úspešný Nový rok. 


***
WEBPlagát MF DFS KB 2019.jpg

Vážený Medzinárodný festival DFS Krojované bábiky:

Blahoželáme k členstvu v Medzinárodnej organizácii ľudového umenia (IOV)!

Som rada, že vám môžem predložiť certifikát 2019.

Ešte raz vám ďakujem za podporu a pomoc pri ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva.

S pozdravom

Shereen Ahmed Rafea

Medzinárodný styčný koordinátor,

Medzinárodná organizácia ľudového umenia (IOV).

Member-4447--2019-Certificate.jpg
Roller Up MFDFSKB19.JPG
Plánované aktivity VSFZ.jpg
informator-62-obsah_Stránka_1.jpg

Nové číslo Informátora 62 prináša zhrnutie celoročných aktivít VSFZ za rok 2018 a nájdete v ňom aj termíny významných folklórnych podujatí na následujúce obdobie. 

https://vsfzpp.sk/menu/informator-vsfz

web Lišta GOOGLE 2%.JPG
PF19.jpg

   Zaplatením členského poplatku je možné získať zľavy na vstupnom na mnohých  podujatiach folklórneho charakteru. Dôležité však je, mať pri sebe členský preukaz s vlepenou členskou známkou na príslušný rok a preukázať sa ním pri vstupe na podujatie.

Napr.:

v  Zamagurské folklórne slávnosti, Červený Kláštor

v  FF Východná

v  Slávnosti Rusínov - Ukrajincov, Svidník

v  EĽRO, Kežmarok

Copyright 2009–2022 © VSFZ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one