EASTSLOVAK FOLKLORE ASSOCIATION;

OSTSLOWAKISCHE GEMEINSCHAFT FÜR FOLKLORE

 

 

Východoslovenské folklórne združenie

           

Priekopa 15

 

060 01 KEŽMAROK

 

tel.: 0918 433 355,  0905 398 092, 052/77 22 466

vsfzpp@azet.sk

 

 

IČO: 00594504

DIČ: 2021157259

VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200

 

 IBAN: SK86 0200 0000 0000 1483 1542
FUS-logo.jpg

Východoslovenské folklórne združenie je jedným z členov Folklórnej únie na Slovensku, ktorej  úlohou je  uchovávať, ochraňovať a rozvíjať duchovné a materiálne prejavy tradičnej a ľudovej kultúry Slovenska na podujatiach doma a v zahraničí. Zároveň chce chrániť záujmy detí, mládeže i dospelých pri tejto činnosti spojenou s deklaráciou UNESCO a IOV.  
Deň národného smútku.jpg
 
 
Milí priatelia !
     Súčasná situácia nedovolí pracovať na propagácii a rozvoji folklórneho hnutia na Slovensku i vo svete. Pandémia Covit 19 ukázala, aká je zrnaniteľnosť ľudí v oblasti kultúry. Už takmer rok sme bez živej kultúry, bez nácvikov, vystúpení i príprav rôznych programov či výskumov. Máme veľké obavy ako dlho to bude trvať a či sa vôbec dostaneme aspoň do "starých kolají" činnosti tradičnej kultúry a našich folklórnych klolektívov. Je zaujímavé, že profesionálne telesá môžu za určitých bezpečnostných podmienok pracovať, skúšať, nacvičovať, ale je problém sa  "predať", ukázať divákom čo sa nacvičilo, naskúšalo. Veríme, že onedlho budú aj naše súbory vytvárať a propagovať tradičné umenie svojich predkov, ponúkať ho širokej verejnosti. Dúfame, že sa staneme súčasťou života verejnosti. 
     Východoslovesnké folklórne združenie muselo odložiť svoje schválené projekty: Medzinárodný festival detských folklórnych súborov Krojované bábiky a Festival dedinskej kultúry Veniec krásy vekmi uvitý na tento rok. Na zákalde dohody a schválenie FPU sa tieto projekty preložili na prvý polrok 2021. Máme však obavu či napĺnime klauzulu dodatku zmluvy s FPU, zrealizovať tieto projekty do konca júna 2021. Napriek tomu, že sa situácia kryštalizuje v jasnejšej podobe, môže nastať doba, že opatrenia sa uvolnia. Ale čo kolektívy? Bez prípravy asi ťažko zvládnu ukázať čo to zo svojho umenia. Je nutný určitý čas na nácvik a prípravu programov. Najväčšie obavy máme z toho, aby sa situácia nezvrtla tak, že tento trend nezachitíme a pre nedostatok času nebudeme schopní toto zabezpečiť. Dúfame, že tieto obavy a možnosti zváži i vedenie FPU a poskytne dostatok času na prípravu a realizáciu projektov. Z dôvodu preloženia minuloročných projektov sme tohto roku neposielali žiadosti na nové projekty, aby sme stihli zrealizovať staré preložené projekty. Na to sa veľmi tešíme.  Veríme v podporu zainteresovaných a ďakujeme za pochopenie.

Juraj Švedlár, predseda VSFZ     
VsFZ_Veľkonočný pozdrav 2021.jpg
Pozdrav

Pozdrav

Krásny pozdrav k sviatkom jari od Jackovcov

Predpokladaný termím preloženého MFDFSKB 20 je 26.-27.6.2021. 

VSFZ_2%.jpg

Nové číslo INFORMÁTORA č.64 je na svete. Prečítajte si zaujimavosti z dielne Východoslovenského folklórneho združenia. 

Milí priatelia a naši členovia, 

rok 2020 priniesol nové problémy i technológie s ktorými sme sa museli popasovať. Napriek nepriazni sme tu pre vás a v roku 2021 chceme s vami zdieľať tie najkrajšie chvíle, ktoré v živote prežívate, nezabúdajúc na tradície našich predkov. Aktivity, ktoré máme pre vás pripravené, vás  budeme o nich postupne informovať. Veríme, že ich bude čo najviac.


Rada VsFZ

 
132789487_3427347627489589_3610892297880124261_n.jpg

   Zaplatením členského poplatku je možné získať zľavy na vstupnom na mnohých  podujatiach folklórneho charakteru. Dôležité však je, mať pri sebe členský preukaz s vlepenou členskou známkou na príslušný rok a preukázať sa ním pri vstupe na podujatie.

Napr.:

v  Zamagurské folklórne slávnosti, Červený Kláštor

v  FF Východná

v  Slávnosti Rusínov - Ukrajincov, Svidník

v  EĽRO, Kežmarok

Copyright 2009–2022 © VSFZ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one