EASTSLOVAK FOLKLORE ASSOCIATION;

OSTSLOWAKISCHE GEMEINSCHAFT FÜR FOLKLORE

 

 

Východoslovenské folklórne združenie

           

Priekopa 15

 

060 01 KEŽMAROK

 

tel.: 0918 433 355,  0905 398 092, 052/77 22 466

vsfzpp@azet.sk

 

 

IČO: 00594504

DIČ: 2021157259

VÚB, a.s  -  č. účtu: 14831542/0200

 

 IBAN: SK86 0200 0000 0000 1483 1542
FUS-logo.jpg

Východoslovenské folklórne združenie je jedným z členov Folklórnej únie na Slovensku, ktorej  úlohou je  uchovávať, ochraňovať a rozvíjať duchovné a materiálne prejavy tradičnej a ľudovej kultúry Slovenska na podujatiach doma a v zahraničí. Zároveň chce chrániť záujmy detí, mládeže i dospelých pri tejto činnosti spojenou s deklaráciou UNESCO a IOV.  
Vedenie združenia

Nové vedenie VsFZ platné od 1.3.2009

 

svedlár-juraj.JPG

Juraj  ŠVEDLÁR - predseda  VSFZ

Zamestnanie: Podtatranské osvetové  stredisko v Poprade, metodik pre tanec

Bydlisko: KEŽMAROK

Činnosť vo  VSFZ: Člen od roku 1990, člen rady VSFZ od roku 1996 až doteraz, od roku 2007 podpredseda združenia

Ostatné aktivity: Umelecký vedúci a choreograf Detského folklórneho súboru Maguráčik, Prezident Klubu priateľov Magury, Organizátor zamagurských folklórnych slávností a Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov - krojovaných bábik, lektor Tvorivej dielne pre malých tanečníkov

Kontakt: 0905/398 092; predseda.vsfz@azet.sk, vsfzpp@azet.sk

 

 

horvath-peter.jpg

Mgr. Peter HORVÁTH - podpredseda VSFZ

Zamestnanie: Spišské osvetové  stredisko v Spišskej Novej Vsi, odborný pracovník animačného oddelenia

Bydlisko: OLCNAVA

Činnosť vo  VSFZ: Člen od roku 1990, kandidát rady VSFZ od roku 2007

Ostatné aktivity: V uplynulých  rokoch vedúci detského súboru Veršek, vedúci folklórnej skupiny Domkova v Olcnave, teraz organizátor Spišských folklórnych slávností

Kontakt: 053/4425250; podpredseda.vsfz@azet.sk

 

 

 

hornakova-vlasta.JPG

Bc. Vlasta HORŇÁKOVÁ DiS.art. - tajomníčka VSFZ

Zamestnanie:  pedagógička tanca

Bydlisko: SVIT

Činnosť vo  VSFZ: Členka v rokoch 1991-1992 a od  roku 1997, členka rady VSFZ v rokoch 2002 až 2007, kandidátka rady VSFZ od roku  2007

Ostatné aktivity: Umelecká vedúca a choreografka Detského folklórneho súboru Jánošíček, Predsedkyňa združenia Detský famózny svet,  Spoluorganizátorka Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov - krojovaných bábik, Programová scenáristka festivalov ZFS, VSFZ a ChFW. 

Kontakt: 0903/901 323; tajomnicka.vsfz@azet.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Zaplatením členského poplatku je možné získať zľavy na vstupnom na mnohých  podujatiach folklórneho charakteru. Dôležité však je, mať pri sebe členský preukaz s vlepenou členskou známkou na príslušný rok a preukázať sa ním pri vstupe na podujatie.

Napr.:

v  Zamagurské folklórne slávnosti, Červený Kláštor

v  FF Východná

v  Slávnosti Rusínov - Ukrajincov, Svidník

v  EĽRO, Kežmarok

Copyright 2009–2022 © VSFZ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one